Bezpečnostní opatření pro instalaci kouřovodů v komerčních kuchyních

Držte se dál od „smogu“ v kuchyni: Bezpečnostní opatření pro instalaci kouřovodů v komerčních kuchyních

Bezpečnostní opatření pro instalaci kouřovodů v komerčních kuchyních

Nerozumný design a instalace kouřovodů v komerční kuchyni často vede k nehladkým výfukům v kuchyni, což přímo ovlivňuje použití čističů olejových par. Problémy, které vznikají v procesu komerčního větrání kuchyně, jsou na jedné straně nedostatečná koordinace mezi návrhem kuchyňského procesu a návrhem větrání; na druhé straně designu kuchyně chybí zkušenosti a design je nepřiměřený.

Při zdobení komerční kuchyně musíte věnovat pozornost následujícím otázkám týkajícím se odsávání a větrání kuchyně.

  1. Větrací oblast hlavního kouřovodu není dostatečná a průtok plynu je příliš vysoký. Podle technických zkušeností nemůže rychlost větru v hlavním potrubí pro odvod kouře překročit 15 m / s, jinak by to snadno způsobilo, že systém odvodu kouře bude po určité době provozu hladký. Při provozu čističů olejových par je většina případů způsobena nedostatečnou ventilační oblastí výfukového potrubí a rychlost proudění plynu v potrubí je nad 15 m / s.
  1. Protože potrubí pro odvod kouře musí procházet nosníkem budovy, zmenšuje se průřezová plocha větrání kanálu a zvyšuje se odpor v průřezu, což vede k hladkému proudění vzduchu.
  1. Když potrubí pro odvod kouře projde nosníky budovy nebo se vyhne potrubí jiného zařízení, bude část kanálu pro odvod kouře nižší než rovina celkového potrubí pro odvod kouře. Po určité době používání, protože se směs oleje a vody hromadí ve spodní části výfukového potrubí, bude to mít přímý vliv na plynulost výfuku.
  1. Výpary kuchyňského oleje na různých podlažích jsou odváděny stejným hlavním potrubím. Kuchyně na podlaze blízko výstupu má lepší efekt odsávání kouře, zatímco kuchyně ve spodním patře není hladká.
Scroll to Top