ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace 29. května 2021

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity ve společnosti Lanying Environmental Technology Co., Ltd. („ Společnost„,“ my „,“ nás „,“ náš „). Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese support@alphairesp.com .

Když navštívíte náš web www.alphairesp.com (dále jen „Webové stránky“) a obecněji využíváme kteroukoli z našich služeb („Služby“, které zahrnují Webové stránky), oceňujeme, že nám důvěřujete ve své osobní údaje. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se vám snažíme co nejjasnějším způsobem vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva k nim máte. Doufáme, že si nějakou dobu přečtete, protože je to důležité. Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů existují nějaké podmínky, se kterými nesouhlasíte, okamžitě prosím přestaňte používat naše služby.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich služeb (které, jak je popsáno výše, zahrnuje naše webové stránky), jakož i jakékoli související služby, prodej, marketing nebo události.

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám pomohou činit informovaná rozhodnutí o sdílení vašich osobních údajů s námi.

OBSAH

 1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?
 2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?
 3. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S KAŽDÝM?
 4. POUŽÍVÁME COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ?
 5. POUŽÍVÁME MAPY GOOGLE?
 6. CO JE NÁŠ POSTOJ NA WEBECH TŘETÍCH STRAN?
 7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?
 8. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE BEZPEČNÉ?
 9. Sbíráme informace od nezletilých?
 10. CO JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ?
 11. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE NESledování
 12. Mají Obyvatelé KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA OCHRANY SOUKROMÍ?
 13. DĚLÁME AKTUALIZACE TÉTO POLITIKY?
 14. Jak nás můžete kontaktovat ohledně této politiky?
 15. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte

Ve zkratce: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například jméno, adresu, kontaktní informace, hesla a bezpečnostní údaje a platební údaje.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při registraci ve Službách, vyjadřující zájem o získání informací o nás nebo o našich produktech a službách, při účasti na činnostech ve Službách nebo při jiném kontaktu s námi.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a službami, na vašich volbách a produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

Veřejně dostupné osobní údaje. Shromažďujeme křestní jméno, rodné příjmení, příjmení a přezdívku; telefonní čísla; emailová adresa; obchodní e-mail; obchodní telefonní číslo; a další podobné údaje.

Vámi poskytnuté osobní údaje. Shromažďujeme finanční informace (číslo kreditní karty, historie nákupů, faktury); a další podobné údaje.

Pověření. Shromažďujeme hesla, tipy na hesla a podobné bezpečnostní informace používané pro ověřování a přístup k účtu.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a vy nás musíte informovat o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů.

Online identifikátory. Shromažďujeme nástroje a protokoly, například adresy IP (internetový protokol); identifikátory souborů cookie nebo jiné, například identifikátory používané pro analytiku a marketing; a další podobné údaje.

 1. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

Ve zkratce: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a / nebo váš souhlas.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich služeb používáme pro různé obchodní účely popsané níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme na základě našich oprávněných obchodních zájmů, abychom s vámi mohli uzavřít nebo plnit smlouvu s vaším souhlasem a / nebo v souladu s našimi právními povinnostmi. U každého níže uvedeného účelu označujeme konkrétní důvody zpracování, na které se spoléháme.

Informace, které shromažďujeme nebo přijímáme, používáme:

 • Usnadnit vytvoření účtu a proces přihlášení.Pokud se rozhodnete propojit svůj účet s námi s účtem třetí strany (například s vaším účtem Google nebo Facebook), používáme informace, které jste nám umožnili shromažďovat od těchto třetích stran, abychom usnadnili vytvoření účtu a proces přihlášení pro plnění smlouvy .
 • Abychom vám zasílali marketingovou a propagační komunikaci. My a / nebo naši marketingoví partneři třetích stran můžeme použít osobní údaje, které nám zasíláte, pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit (viz „ JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ „Níže).
 • Za účelem zaslání administrativních informací. Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám mohli zasílat informace o produktech, službách a nových funkcích nebo informace o změnách našich podmínek a zásad.
 • Vyplňujte a spravujte své objednávky. Vaše údaje můžeme použít k plnění a správě vašich objednávek, plateb, vrácení zboží a výměn provedených prostřednictvím Služeb.
 • Poskytujte cílenou reklamu. Vaše údaje můžeme použít k vývoji a zobrazování obsahu a reklamy (a ve spolupráci s třetími stranami, které tak činí) přizpůsobené vašim zájmům a / nebo umístění a k měření jejich účinnosti.
 • Vyžádejte si zpětnou vazbu. Vaše údaje můžeme použít k vyžádání zpětné vazby a k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně používání našich služeb.
 • Chránit naše služby. Vaše údaje můžeme použít jako součást našeho úsilí o zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich služeb (například pro sledování a prevenci podvodů).
 • Povolení komunikace mezi uživateli. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom umožnili komunikaci mezi uživateli se souhlasem každého uživatele.
 • Prosazovat naše podmínky a zásady pro obchodní účely, právní důvody a smluvní.
 • Reagovat na právní požadavky a předcházet škodám. Pokud obdržíme předvolání nebo jiný zákonný požadavek, možná budeme muset zkontrolovat údaje, které máme, abychom zjistili, jak reagovat.
 • Spravovat uživatelské účty . Vaše údaje můžeme použít pro účely správy našeho účtu a udržování jeho funkčního stavu.
 • Odpovědět na dotazy uživatelů / nabízet podporu uživatelům. Vaše údaje můžeme použít, abychom odpověděli na vaše dotazy a vyřešili všechny potenciální problémy, které byste mohli mít při používání našich služeb.
 1. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S KAŽDÝM?

Ve zkratce: Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, abychom dodržovali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva nebo plnili obchodní závazky.

Můžeme zpracovávat nebo sdílet údaje na základě následujícího právního základu:

 • Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud jste nám udělili konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů ke konkrétnímu účelu.
 • Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud je to přiměřeně nutné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů.
 • Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili podmínky naší smlouvy.
 • Právní povinnosti:Vaše údaje můžeme zveřejnit tam, kde je to ze zákona požadováno, abychom vyhověli platným zákonům, vládním žádostem, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu procesu, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání (včetně odpovědi orgánům veřejné moci ke splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva).
 • Zásadní zájmy: Můžeme zveřejnit vaše informace, pokud se domníváme, že je nezbytné vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky týkající se možného porušení našich zásad, podezření z podvodu, situací s potenciálním ohrozením bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonných aktivit, nebo jako důkaz v soudních sporech jsme zapojeni.

Přesněji řečeno, možná budeme muset zpracovat vaše údaje nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

 • Prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše údaje můžeme sdílet s prodejci třetích stran, poskytovateli služeb, dodavateli nebo agenty, kteří poskytují služby pro nás nebo naším jménem a vyžadují přístup k těmto informacím, aby to fungovalo. Mezi příklady patří: zpracování plateb, analýza dat, doručování e-mailů, hostingové služby, zákaznický servis a marketingové úsilí. Můžeme povolit vybraným třetím stranám, aby ve Službách používaly technologii sledování, což jim umožní shromažďovat údaje o tom, jak budete se Službami v průběhu času komunikovat. Tyto informace lze mimo jiné použít k analýze a sledování dat, určení popularity určitého obsahu a lepšímu pochopení online aktivity. Pokud to není v těchto zásadách popsáno, nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani neobchodujeme s vašimi informacemi žádné třetí strany pro jejich propagační účely.
 • Obchodní převody. Vaše informace můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakýmkoli fúzí, prodejem aktiv společnosti, financováním nebo akvizicí celého nebo části našeho podnikání jiné společnosti nebo během jednání o ní.
 • Inzerenti třetích stran. Můžeme použít reklamní společnosti třetích stran k poskytování reklam, když navštívíte Služby. Tyto společnosti mohou používat informace o vašich návštěvách našich webových stránek a jiných webových stránek, které jsou obsaženy ve webových souborech cookie a dalších technologiích sledování, za účelem poskytování reklamy na zboží a služby, které vás zajímají.
 1. POUŽÍVÁME COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ?

Ve zkratce: Ke shromažďování a ukládání vašich údajů můžeme používat soubory cookie a další technologie sledování.

K přístupu nebo ukládání informací můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete odmítnout určité soubory cookie, jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookie.

 1. POUŽÍVÁME MAPY GOOGLE?

Ve zkratce: Ne

 1. CO JE NÁŠ POSTOJ NA WEBECH TŘETÍCH STRAN?

Ve zkratce: Nejsme zodpovědní za bezpečnost jakýchkoli informací, které sdílíte s poskytovateli třetích stran, kteří inzerují, ale nejsou spojeni s našimi webovými stránkami.

Služby mohou obsahovat reklamy třetích stran, které s námi nejsou spojeny a které mohou odkazovat na jiné webové stránky, online služby nebo mobilní aplikace. Nemůžeme zaručit bezpečnost a soukromí údajů, které poskytnete třetím stranám. Na žádné údaje shromážděné třetími stranami se tato politika ochrany osobních údajů nevztahuje. Nejsme zodpovědní za obsah ani postupy a zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení jakýchkoli třetích stran, včetně jiných webů, služeb nebo aplikací, které mohou být spojeny se Službami nebo ze Služeb. Měli byste zkontrolovat zásady těchto třetích stran a kontaktovat je přímo, abyste odpověděli na vaše dotazy.

 1. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Ve zkratce: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nedovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel těchto zásad nebude vyžadovat, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než 2 roky po začátku nečinnosti uživatelského účtu.

Pokud nebudeme mít legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je smažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), bezpečně je uložíme. vaše osobní údaje a izolujte je od dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich smazání.

 1. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE BEZPEČNÉ?

Ve zkratce: Naším cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Implementovali jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit bezpečnost veškerých osobních údajů, které zpracováváme. Pamatujte však také, že nemůžeme zaručit, že samotný internet je stoprocentně bezpečný. Přestože se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů do az našich služeb je na vaše vlastní riziko. Ke službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

 1. Sbíráme informace od nezletilých?

Ve zkratce: Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí do 18 let ani s nimi neuvádíme na trh.

Vědomě nevyžadujeme data od dětí do 18 let ani je neuvádíme na trh. Používáním Služeb prohlašujete, že máte alespoň 18 let nebo že jste rodičem nebo zákonným zástupcem takové nezletilé osoby a souhlasíte s používáním Služeb takovou nezletilou osobou. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, deaktivujeme účet a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému smazání těchto údajů z našich záznamů. Pokud se dozvíte o jakýchkoli údajích, které jsme shromáždili od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás na adrese support@alphairesp.com.

 1. CO JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ?

Ve zkratce: Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a myslíte si, že zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, máte také právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje najdete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Pokud máte dotazy nebo komentáře k vašim právům na ochranu osobních údajů, můžete nám poslat e-mail na adresu support@alphairesp.com.

Informace o účtu

Pokud byste chtěli kdykoli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo zrušit svůj účet, můžete:

■ Přihlaste se do nastavení svého účtu a aktualizujte svůj uživatelský účet.

Na vaši žádost o ukončení vašeho účtu deaktivujeme nebo odstraníme váš účet a informace z našich aktivních databází. Některé informace však mohou být v našich souborech uchovány, aby se zabránilo podvodům, řešení problémů, pomoc při vyšetřování, vymáhání našich podmínek používání a / nebo dodržování zákonných požadavků.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud chcete, můžete si obvykle nastavit, aby váš prohlížeč soubory cookie odstranil a cookies odmítl. Pokud se rozhodnete odstranit soubory cookie nebo soubory cookie odmítnout, mohlo by to ovlivnit určité funkce nebo služby našich služeb. Chcete-li se odhlásit z inzerce založené na zájmech inzerentů v rámci našich služeb, navštivte stránku http://www.aboutads.info/choices/ .

Odhlášení z e-mailového marketingu: Z našeho marketingového e-mailového seznamu se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailech, které zasíláme, nebo kontaktováním nás pomocí níže uvedených podrobností. Poté budete odebráni ze seznamu marketingových e-mailů – stále vám však budeme muset zasílat e-maily týkající se služeb, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu. Chcete-li se jinak odhlásit, můžete:

■ Při registraci účtu na webu si poznamenejte své preference.

■ Otevřete nastavení svého účtu a předvolby aktualizace.

■ Kontaktujte nás pomocí poskytnutých kontaktních informací.

 1. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE NESledování

Většina webových prohlížečů a některých mobilních operačních systémů a mobilních aplikací obsahuje funkci Do-Not-Track („DNT“) nebo nastavení, které můžete aktivovat, aby signalizovalo vaše preference soukromí, aby nebyly sledovány a shromažďovány údaje o vašich aktivitách online procházení. Nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Z tohoto důvodu momentálně nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu, která nebude online sledována. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

 1. Mají Obyvatelé KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA OCHRANY SOUKROMÍ?

Ve zkratce: Ano, pokud máte bydliště v Kalifornii, máte udělena konkrétní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Oddíl 1798.83 občanského zákoníku v Kalifornii, známý také jako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požadovat a bezplatně od nás jednou ročně a bezplatně získat informace o kategoriích osobních údajů, které máme zveřejněny třetím stranám pro účely přímého marketingu a jména a adresy všech třetích stran, se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předchozím kalendářním roce. Pokud jste rezidentem v Kalifornii a chcete tak učinit, zašlete nám svůj požadavek písemně pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte registrovaný účet u Služeb, máte právo požadovat odstranění nežádoucích dat, která veřejně zveřejňujete ve Službách. Chcete-li požádat o odstranění těchto údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže a uveďte e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu a prohlášení, že bydlíte v Kalifornii. Postaráme se o to, aby data nebyla veřejně zobrazována ve Službách, ale uvědomte si, že data nemusí být zcela nebo komplexně odstraněna z našich systémů.

 1. DĚLÁME AKTUALIZACE TÉTO POLITIKY?

Ve zkratce: Ano, tyto zásady podle potřeby aktualizujeme, abychom dodržovali příslušné zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným „revidovaným“ datem a aktualizovaná verze bude účinná, jakmile bude přístupná. Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeme podstatné změny, můžeme vás o tom informovat buď prominentním zveřejněním oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů často prohlíželi, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše informace.

 1. Jak nás můžete kontaktovat ohledně této politiky?

Pokud máte dotazy nebo komentáře k těmto zásadám, můžete nám poslat e-mail na adresu support@alphairesp.com nebo poštou na adresu nebo poštou na adresu:

Lanying Environmental Technology Co., Ltd.

No.9, Shanghuanyuanzhou West Rd,

Shuanggang, Houjie,

Dongguan, Guangdong 523948

Čína

JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO ODSTRANIT ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS Sbíráme?

Na základě platných zákonů vaší země můžete mít právo požadovat za určitých okolností přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, měnit je nebo mazat. Chcete-li požádat o kontrolu, aktualizaci nebo smazání svých osobních údajů, odešlete kliknutím formulář žádosti tady . Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů.

Scroll to Top