Forskrifter om forebyggelse af luftforurening

Forskrifter til forebyggelse af luftforurening: Foranstaltninger til overvågning og administration af installation, drift og vedligeholdelse af rensningsanlæg til oliedampe i restaurationsservicebranchen i bebyggede byområder i Henan-provinsen

Forskrifter om forebyggelse af luftforurening

Kapitel 1 Generelt

Artikel 1 For yderligere at standardisere installationen af faciliteter til rensning af olierøg i cateringtjenesteenheder i byer over hele provinsen og styrke styringen af brug og vedligeholdelse, forbedres effekten af rensning af cateringolie røg omfattende og fortsætter med at fremme forbedringen af provinsens atmosfæriske miljø kvalitet, i overensstemmelse med “Henan-provinsens forskrifter om forebyggelse af luftforurening” og tekniske standarder såsom forordningerne om forebyggelse og kontrol af olierøgsforurening i restaurationsbranchen og Henan-provinsens “Emissionsstandarder for røgforurenende stoffer i restaurationsbranchen” er formuleret i overensstemmelse med faktiske forhold.

Artikel 2 Disse foranstaltninger finder anvendelse på installation, drift og vedligeholdelsesstyring af faciliteter til rensning af oliedampe i cateringtjenesteenheder i bymæssige bebyggede områder inden for den administrative region i denne provins.

Artikel 3 Folkeregeringen på eller over amtsniveau er ansvarlig for forebyggelse og kontrol af forurening af cateringrøg inden for sit administrative område. Byadministrationsafdelingen er ansvarlig for tilsyn og styring af forureningsforebyggelse og kontrol med madrøg i byens bebyggede områder. Andre relevante afdelinger skal implementere forvaltningen af cateringoliedamp inden for rammerne af deres respektive opgaver i overensstemmelse med relevante love, forskrifter og den opdeling af opgaver, som regeringen bestemmer. Township folks regering er ansvarlig for tilsyn og styring af forebyggelse og kontrol med forurening af madrøg uden for byens bebyggede område.

Kapitel 2 Valg af udstyr til rensning af olierøg

Artikel 4 Catering-olieudrensningsudstyr skal bruge dynamisk fysisk afskærmning, vandsprayvask, elektrostatisk udfælder (plasma), fysisk filtrering (trådnet, aktivt kul, ståltråd osv.), Fotokatalyse, biologisk rensning og vask af flydende skum og andet miljøvenligt og effektive teknologier Den understøttende konstruktion af procesudstyr og emissionsgrænsen for madlavning er i overensstemmelse med Henan-provinsens “Emissionsstandard for røgforurenende stoffer til restaurationsindustrien (DB 41 / 1604-2018)”.

Artikel 5 Catering-olieudrensningsudstyr skal have den nationale miljøcertificering af miljøprodukter (CCEP-certificering).

Artikel 6 Catering-olieudrensningsudstyr skal være mærket med et skilt i en fremtrædende position, og skiltet skal angive følgende hovedindhold:

(1) Produktnavn, specifikation og model

(2) Behandling af luftmængde, rensningseffektivitet, højeste importerede oliedampkoncentration, udstyrsbestandighed;

(3) fabrikantens navn, adresse og kontaktoplysninger

(4) Produktionsdato, levetid og produktnummer på produktet.

Kapitel III Installation af faciliteter til rensning af olierøg

Artikel 7 Installationen af faciliteter til rensning af olierøg fra en cateringtjeneste skal opfylde følgende tekniske specifikationer og krav:

(1) Køkkenovnen, dampkassen, ovnen (kassen) og andre behandlingsfaciliteter, der skal producere røggas i cateringtjenesten, skal forsynes med en gasopsamlingshætte; projektoroverfladen på stinksamlens hætte skal være større end brændeovnens overflade, og hættens nederste kant. Den passende højde fra jorden er 1,8 ~ 1,9 m, og vindhastigheden på dækfladen er ikke mindre end 0,6 Frk;

(2) Nettohøjden af det dedikerede rum til udstyr til rensning af olierøg skal ikke være mindre end 1,5 m, og afstanden mellem den side af udstyret, der skal vedligeholdes, og det tilstødende udstyr, vægge, søjler og bordplader skal ikke være mindre end 0,45 m;

(3) Rensningseffekten af olierøgsrenseren bør fuldt ud overholde de relevante krav i Henan-provinsens “Emissionsstandard for olierøgsforurenende stoffer til restaurationsindustrien (DB41 / 1604-2018)”. Retningen af røggasstrømmen skal markeres. Olierøgsrenseren skal installeres før udstødningsventilatoren og så tæt på luftopsamlingshætten som muligt;

(4) Afstanden mellem det rensede olieudstødningsudløb og de omgivende miljøfølsomme mål er ikke mindre end 20 m;

(5) Emissionen af forurenende oliedampe udledes gennem den specielle røggas, der er indbygget eller fastgjort til hovedbygningens ydervæg;

(6) Den vandrette rørledning til udstødning af olierøg skal have en hældning, hældningen skal glide mod olieopsamling, olieudledning eller kondensvandafløb, og afstanden fra gulvpladen bør ikke være mindre end 0,10 m, og rørledningen skal være forseglet uden lækage;

(7) Overvågningsudtagningshullet er rundt eller firkantet med en indvendig diameter på ikke mindre end 80 mm; overvågningsporten skal anvende bevægelige ledeplader (rørpropper eller hætter), der er åbne under overvågning og lufttæt efter overvågning er afsluttet

(8) Den nominelle luftmængde for cateringrengøringsudstyrets oliedampe må ikke være mindre end den designede luftmængde (antal ovne × referenceluftmængde, referenceluftmængden for en enkelt komfur beregnes som 2000m3 / h ).

Artikel 8 Olie og spildevand fra rensning, adskillelse og opsamling af olierøg skal behandles i overensstemmelse med relevante regler og må ikke udledes direkte for at forårsage sekundær forurening.

Artikel 9 Olierøgsrenseren skal synkroniseres med blæseren, del strømkontakten og vedtage lækagebeskyttelsesanordningen; Kontrolafbryderen skal installeres i en passende position for nem betjening og inspektion.

Kapitel IV Drift og vedligeholdelse af rensningsanlæg til olierøg

Artikel 10 Cateringtjenesteenheder skal regelmæssigt rengøre og vedligeholde faciliteter til rensning af olierøg. I princippet skal rensningsanlæg for olierøg rengøres, vedligeholdes eller udskiftes mindst en gang om måneden. Brugsanvisningen til rensningsanlæg til olierøg skal udføres i overensstemmelse med deres krav.

Artikel 11 En cateringtjeneste skal sandfærdigt føre en oversigt over rengøring og vedligeholdelse af faciliteter til rensning af olierøg og registrerer hovedsagelig følgende:

(1) Rengøring af udstyr: inklusive udstyrsnavn, rengøringstid, rengøringsmetode, rengøring af fotos eller videoer og rengøringspersonalets underskrift

(2) Vedligeholdelse af udstyr: inklusive udstyrsnavn, vedligeholdelsestid, vedligeholdelsesmetode, udskiftning af dele og vedligeholdelsespersonals underskrift

(3) Opdatering af udstyr: inklusive udstyrsnavn, opdateringstid, udstyrsteknologi, brugsperiode, producent og installatørs underskrift.

Artikel 12 Rengørings- og vedligeholdelsesregistrering af udstødningssystemet og rensningsudstyret i cateringtjenesteenheden, regningerne for indkøb af udstyr og tilbehør og aftalen og regningerne om at overlade professionelle enheder til at udføre rengøring og vedligeholdelse skal holdes i god stand til reference.

Artikel 13 Cateringtjenesteenheden skal regelmæssigt kontrollere, om renseanlæggene for oliedampe fungerer normalt, og om udstyrsrørene er godt forseglede for at forhindre luft, røg og olielækage i at forurene miljøet.

Kapitel V Tilsyn og styring af faciliteter til rensning af olierøg

Artikel 14 Miljøkonsekvensanalysesystemet skal implementeres for nybyggede, genopbyggede og udvidede cateringtjenesteprojekter, og faciliteterne til rensning af olierøg skal accepteres og kvalificeres, inden de kan tages i brug.

Artikel 15 Cateringtjenesteenheder, der vælger produkter, der ikke har opnået den nationale miljøkvalitetscertificering af produkter og installerer faciliteter til rensning af olierøg, der overstiger standarden og udleder forurenende olierøg, skal pålægges at foretage korrektioner inden for en frist.

Artikel 16 Byadministrationsafdelingen for by, amt (distrikt) skal etablere og forbedre databasen over dynamisk styring af cateringtjenesteenheder, udstyrsliste og ansvarlig person.

Artikel 17 Byforvaltningsafdelingerne for by og amt (distrikt) styrker tilsyn, inspektion og daglig tilsyn med cateringtjenesteenheder.

(1) Byens, amtets (distrikts) byadministrationsafdeling foretager inspektioner og daglige inspektioner af driften af faciliteterne til rensning af madrøg i cateringtjenesteenhederne inden for deres jurisdiktion, og den månedlige tilfældige inspektionsrate skal ikke være mindre end 20% . Samtidig oprettes og forbedres inspektionsregistreringsfilerne.

(2) Catering-serviceenheder, der ikke overholder Henan-provinsens “Emissionsstandarder for røgforurenende stoffer fra cateringindustrien (DB41 / 1604-2018)”, straffes i overensstemmelse med love og regler.

(3) Catering-serviceenheden under inspektion skal med rette rapportere situationen og give den nødvendige godkendelse, ledelse, vedligeholdelse og reparationskonti osv. Og må ikke hindre eller hindre det tilsyn og inspektionsarbejde, der udføres i overensstemmelse med loven.

Artikel 18 Byen, amt (distrikts) byadministrationsafdeling skal oprette en informationssystemplatform for overvågning af olie-røgemissionsovervågningsinformationssystem for at styrke realtidsovervågningen af cateringtjenesteenhedens oliedampemission og -drift.

Artikel 19 Storstore cateringtjenesteenheder skal installere online overvågningsenheder til rensningsanlæg for oliedampe og etablere netværk med cateringtjenesteindustriens overvågningsinformationssystemplatform for overvågning af røgemissioner i bystyringsafdelingen; små og mellemstore cateringtjenesteenheder i miljøfølsomme områder skal installere automatisk overvågningsanordning inden for en frist.

Kapitel VI Supplerende bestemmelser

Artikel 20 Betydningen af følgende udtryk i disse foranstaltninger:

(1) Catering-serviceindustrien henviser til tjenester, der giver forbrugerne mad, forbrugssteder og faciliteter gennem øjeblikkelig produktion og forarbejdning, kommercielt salg og servicearbejde.

(2) Catering-serviceenheder, enheder, der beskæftiger sig med driften af cateringbranchen, de vigtigste typer inkluderer restauranter (herunder restauranter, restauranter, hoteller, restauranter osv.), Fastfood-restauranter, snackbarer, drikkevarebutikker, kantiner, centrale køkkener , og gruppeleveringsenheder.

(3) Miljømæssige følsomme mål, dvs. objekter, der let reagerer på miljøændringer, henviser til steder, hvis hovedfunktioner er bolig, medicinsk behandling, kultur, uddannelse, videnskabelig forskning og administrativt kontor.

(4) Store, mellemstore og små cateringtjenesteenheder klassificeres efter antallet af referenceavne, der konverteres i henhold til ovnens samlede varmeeffekt eller det samlede projicerede areal af emhætten. Varmeeffekten svarende til hvert referenceovnehoved er 1,67 × 108 J / h; det tilsvarende projektionsareal på emhættens overflade er 1,1 m2. Se tabel 1 for skalaopdelingsparametre for cateringtjenester med ovne. Når ovnens samlede varmeeffekt og det projicerede areal på emhættens overflade ikke er til rådighed, skal antallet af referenceavne konverteres i henhold til antallet af spisesteder på forretningsstedet. Ingen referencer til størrelsesinddeling for komfur catering. Tallene er vist i tabel 2.

Tabel 1 Skalainddeling af cateringtjenesteenheder (med komfur)

vægt Lille Medium Stor
OVNE Antal ≥1 , < 3 ≥3 , < 6 ≥6
Komfurhovedets samlede kraft (10 8 J / h) 1,67 , < 5,00 ≥5,00 , < 10 ≥10
Det samlede projicerede areal af emhætten (m 2 ≥1,1 , < 3.3 ≥3,3 , < 6,6 ≥6,6

Tabel 2 Skalainddeling af cateringtjenesteenheder (uden komfur)

vægt Lille Medium Stor
Spiseplads (sæde) ≤40 > 40, ≤75 > 75, ≤150 > 150, ≤200 > 200, ≤250 > 250
Antal referencekomfurer (stykker) 1 2 3 4 5 ≥6
For en cateringtjeneste med mere end 250 pladser betragtes hver yderligere 50 pladser som en stigning i antallet af basiskomfurer

Artikel 21 Henans provinsielle afdeling for boliger og by-landdistrikter er ansvarlig for fortolkningen af disse foranstaltninger.

Artikel 22 Disse foranstaltninger træder i kraft den 1. oktober 2019.

Scroll til toppen