Forholdsregler for installation af røgudsugningskanaler i køkkener

Hold dig væk fra “smog” i køkkenet: Forholdsregler for installation af røgudsugningskanaler i køkkener

Forholdsregler for installation af røgudsugningskanaler i køkkener

Det urimelige design og installation af røgudsugningskanaler i kommercielt køkken resulterer ofte i ujævn køkkenudstødning, hvilket direkte påvirker brugen af olierøgsrensere. De problemer, der opstår i processen med kommerciel køkkenventilation, er på den ene side utilstrækkelig koordinering mellem køkkenprocessens design og ventilationsdesignet; på den anden side mangler køkkendesignet erfaring, og designet er urimeligt.

Når du dekorerer et kommercielt køkken, skal du være opmærksom på følgende spørgsmål vedrørende køkkenudstødning og ventilation.

  1. Ventilationsområdet på hovedrøgudsugningskanalen er utilstrækkeligt, og gasstrømningshastigheden er for høj. Ifølge teknisk erfaring kan vindhastigheden i hovedrøgudstødningskanalen ikke overstige 15m / s, ellers vil det let medføre, at røgudstødningssystemet bliver ujævnt efter en driftsperiode. I drift af olierøgsrensere er de fleste tilfælde forårsaget af utilstrækkeligt ventilationsareal på udstødningskanalerne, og gasens strømningshastighed i kanalerne er over 15 m / s.
  1. Fordi røgudstødningskanalen skal passere gennem bygningens bjælke, reduceres kanalens ventilationstværsnit, og modstanden på tværsnittet øges, hvilket resulterer i en ujævn luftstrøm.
  1. Når røgudstødningskanalen passerer gennem bjælker eller undgår andre udstyrskanaler, vil en del af røgudstødningskanalen være lavere end planet for den samlede røgudstødningskanal. Efter en brugsperiode, fordi olie-vand-blandingen akkumuleres i den nedre del af udstødningskanalen, vil det direkte påvirke udstødningens glathed.
  1. Køkkenolierøg på forskellige etager udledes gennem den samme hovedkanal. Køkkenet på gulvet tæt på stikkontakten har en bedre røgudsugningseffekt, mens køkkenet på underetagen ikke er glat.
Scroll til toppen