ایستگاه سیار آشپزی | میز آشپزی جلو

میز آشپزی جلویی با سیستم تصفیه بخار

میز آشپزی جلویی ALPHAIR™ downdraft به ویژه برای آشپزی تجاری که در آن سیستم دود یا مجرای هوا وجود ندارد طراحی شده است.

  • 99% راندمان از بین بردن بخار پخت و پز و 95% راندمان حذف بو.
  • به کاربران اجازه دهید تا هوای داخل خانه را 100% تخلیه کنند.
  •  بدون نیاز به نصب، تعمیر و نگهداری آسان.

کاربرد میز آشپزی جلو:

  • یک راه حل عالی برای بخار و بوی آشپزی در جایی که مجرای استخراج دود وجود ندارد (مانند ایستگاه مترو، مرکز خرید، فودکورت و غیره). )
رفته به بالا