Varotoimenpiteet savunpoistokanavien asentamiseksi kaupallisiin keittiöihin

Pysy kaukana keittiön ”savuista”: Varotoimenpiteet savunpoistokanavien asentamiseksi kaupallisiin keittiöihin

Varotoimenpiteet savunpoistokanavien asentamiseksi kaupallisiin keittiöihin

Savupoistokanavien kohtuuton suunnittelu ja asennus kaupallisessa keittiössä johtaa usein keittiön epätasaisiin pakokaasuihin, mikä vaikuttaa suoraan öljyhöyrypuhdistimien käyttöön. Kaupallisen keittiön ilmanvaihdon aikana syntyvät ongelmat ovat toisaalta riittämätön koordinointi keittiön prosessisuunnittelun ja ilmanvaihtosuunnittelun välillä; toisaalta keittiön suunnittelulta puuttuu kokemusta ja suunnittelu on kohtuutonta.

Kaupallista keittiötä sisustettaessa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin kysymyksiin, jotka koskevat keittiön poisto- ja ilmanvaihtoa.

  1. Pääsavun poistokanavan tuuletusalue on riittämätön ja kaasun virtausnopeus liian korkea. Suunnittelukokemuksen mukaan tuulen nopeus savun poistokanavassa ei saa ylittää 15 m / s, muuten se aiheuttaa helposti savunpoistojärjestelmän epätasaisuuden käytön jälkeen. Öljyn savupuhdistimien käytössä suurin osa tapauksista johtuu pakokaasujen riittämättömästä tuuletusalueesta ja kaasun virtausnopeus kanavissa on yli 15 m / s.
  1. Koska savunpoistokanavan on kuljettava rakennuspalkin läpi, kanavan ilmanvaihdon poikkipinta-ala pienenee ja poikkileikkauksen vastus kasvaa, mikä johtaa epätasaiseen ilmavirtaan.
  1. Kun savunpoistokanava kulkee rakennuspalkkien läpi tai välttää muita laitteistokanavia, osa savunpoistokanavasta on alempi kuin koko savunpoistokanavan taso. Käyttööljyn jälkeen, koska öljy-vesiseos kertyy pakoputken alaosaan, se vaikuttaa suoraan pakokaasun tasaisuuteen.
  1. Eri kerrosten keittiön öljyhöyryjä johdetaan saman pääkanavan kautta. Pistorasiaan lähellä olevan lattian keittiöllä on parempi savunpoistovaikutus, kun taas alakerran keittiössä ei ole sileää.
Vieritä ylös