Miért nem működik jól az elektrosztatikus kicsapó?

A mindennapi használat során előfordulhat, hogy az elektrosztatikus szennyeződés nem működik megfelelően, bizonyos mesterséges vagy minőségi problémák miatt. Tehát, ha tudjuk a probléma okát, gyorsan megoldhatjuk a problémát. Most beszéljünk arról, hogy a szűrőcella miért nem működik, ha az elektrosztatikus szennyező be van kapcsolva.

Elektrosztatikus kicsapó teljesítmény

1. Túl piszkos

A felgyülemlett szennyeződések áthidalhatják a gyűjtőlemezeket és / vagy a sejtállvány szigetelőit. Ez rövidzárlatokat okozhat.

2. Deformált vagy rosszul beállított kontaktrugók

A rugókat általában nagyfeszültségű áramforrás vezetésére használják a cellák szűrésére. Amint az érintkező rugó deformálódott vagy rosszul illeszkedik, az áram nem kerül továbbításra a szűrőcellába.

3. Hajlított sejtlemezek

Ha egy vagy több kollektorlemez meghajlik és érintkezik az egymással szemben lévő gyűjtőlemez (ek) kel, a szűrőcella is rövidzárlatban van. Ezért a rendszer nem fog működni.

Konyhai elektrosztatikus szűrőionizátor és kollektor

4. Túl alacsony a feszültség

A füstszűrés nagy része elektrosztatikus kicsapó, amelyek nagyfeszültségű statikus elektromosságot használnak a szűrőcellában, hogy elektrosztatikus mezőt képezzenek az olajgőz részecskék ionizálására és adszorbeálására. Ha a külső feszültség túl alacsony, akkor az elektromos térnél nagyfeszültségű elektrosztatikus mező nem képződhet, így az olajfüst nem tisztítható, és a tisztításnak szinte nincs hatása. Ha ez megtörténik, akkor lehet, hogy:

1: Ellenőrizze az ajtó és a szűrőcellák szigetelőit. Cserélje ki a repedezettet vagy a töröttet.
2: Ellenőrizze a tápegység kimeneti feszültségét, és állítsa azt jobbra.

5. Elszakadt vezeték vagy gyenge érintkezés

Az elektrosztatikus kicsapó belső huzalozása főként az áramellátáshoz és a szűrőcellához csatlakozik. Ha az áramvezeték megszakadt, vagy az érintés gyenge, vagy a szűrőcellát összekötő rugó nincs jó kontaktusban, a berendezés áramellátása esetén a szűrőcella nincs feszültség alatt, és így nagyfeszültségű elektrosztatikus mezőt képez, és a berendezés nem működik. Ebben az esetben ellenőriznünk kell, hogy a huzal vagy a rugó érintkezik-e, és ha rendellenes, akkor ki kell cserélni.

6. Tápegység meghibásodása

Az elektrosztatikus kicsapó tápegysége képes átalakítani a kisfeszültségű tápfeszültséget nagyfeszültségű energiává, és kimenni a szűrőcellába. Ha a tápegység meghibásodik, akkor a szűrőcellát nem lehet táplálni a füstrészecskék befogására. Ebben az esetben az áramellátást ki kell cserélni.

Scroll to Top