SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

—-

ÁTTEKINTÉS

MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEKRE

Ezek a felhasználási feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek önök között, akár személyesen, akár egy szervezet („Ön”) nevében, és a Lanying Environmental Technology Co., Ltd. (“Vállalat “,”mi ”,„minket Vagya mi ”), A www.alphairesp.com weboldal, valamint bármely más médiaforma, médiacsatorna, mobil webhely vagy mobilalkalmazás (ezek együttesen a„ Webhely ”) elérésére és használatára vonatkozik. Ön elfogadja, hogy a Webhely elérésével elolvasta, megértette és beleegyezett abba, hogy köti ezeket a Felhasználási feltételeket. HA NEM TÖRTÉNIK MINDEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL, AKKOR KIZÁRÓLAG TILOS A HASZNÁLATOT HASZNÁLNI, ÉS AZONNAL FELHASZNÁLJA A HASZNÁLATOT.

A jelenlegi Webhelyhez hozzáadott minden új szolgáltatásra vagy eszközre a Szolgáltatási feltételek is vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb verzióját. Fenntartjuk a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részének frissítésére, megváltoztatására vagy cseréjére, frissítések és / vagy módosítások közzétételével a weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a változásokért. A változások közzétételét követően a webhely folyamatos használata vagy a webhelyhez való hozzáférés a módosítások elfogadását jelenti.

1. SZAKASZ –HELYFELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy Ön legalább az Ön lakóhelye szerinti államban vagy tartományban betöltött nagykorúságú, vagy hogy Ön a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban betöltött nagykorú, és beleegyezését adta nekünk engedélyezze bármely kiskorú eltartottjának, hogy használja ezt a weboldalt.

Nem használhatja termékeinket semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra, és a Szolgáltatás használatakor sem sértheti az Ön joghatósága alá tartozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).

Nem továbbíthat semmilyen férget, vírust vagy romboló jellegű kódot.

A Feltételek bármelyikének megsértése vagy megszegése a Szolgáltatások azonnali felmondását eredményezi.

2. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárki számára bármikor megtagadhassuk a szolgáltatást.

Tisztában van azzal, hogy tartalmát (a hitelkártya-információkat nem beleértve) titkosítatlanul továbbíthatja, és magában foglalhatja a) továbbítás különféle hálózatokon keresztül; és b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és azok alkalmazkodása érdekében végrehajtott változtatások. A hálózaton keresztül történő átvitel során a hitelkártya-információk mindig titkosítva vannak.

Ön vállalja, hogy nem reprodukálja, másolja, másolja, értékesíti, nem értékesíti vagy használja ki a Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatás használatát, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a webhely bármely kapcsolatát, amelyen keresztül a szolgáltatást nyújtják, kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül. .

Az ebben a megállapodásban használt fejlécek csak a kényelem érdekében szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon érintik ezeket a feltételeket.

3. SZAKASZ – AZ INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐTARTAMA

Nem vagyunk felelősek, ha az ezen az oldalon elérhető információk nem pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Az ezen az oldalon található anyag csak általános tájékoztatás céljából készült, és nem szabad az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrások megkérdezése nélkül a döntések meghozatalakor egyedüli alapként felhasználni vagy felhasználni. Az ezen a webhelyen található anyagokra való támaszkodás saját felelősségére történik.

Ez a webhely bizonyos történelmi információkat tartalmazhat. A történelmi információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztató jellegűek. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk a webhely tartalmát, de nem vagyunk kötelesek frissíteni a webhelyünkön található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége a webhelyünk változásainak figyelemmel kísérése.

4. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÁRAK MÓDOSÍTÁSAI

Termékeink ára előzetes értesítés nélkül változhat.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát).

A Szolgáltatás bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért nem vagyunk felelősek Önnek vagy harmadik félnek.

5. SZAKASZ – TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (adott esetben)

Bizonyos termékek vagy szolgáltatások kizárólag online elérhetőek lehetnek a weboldalon keresztül. Ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak korlátozott mennyisége lehet, és csak a visszaküldési irányelveinknek megfelelően kerülnek visszaszolgáltatásra vagy cserére.

Mindent megtettünk azért, hogy a lehető legpontosabban jelenítsük meg termékeink webhelyén megjelenő színeit és képeit. Nem tudjuk garantálni, hogy a számítógép monitorának bármilyen színű kijelzője pontos lesz.

Fenntartjuk a jogot, de nem kötelezzük magunkat arra, hogy termékeink vagy Szolgáltatásaink értékesítését bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra korlátozzuk. Ezt a jogot eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségét. A termékek leírása vagy a termékek ára bármikor, előzetes értesítés nélkül, kizárólag a mi belátásunk szerint változhat. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megszüntessük a termékeket. A webhelyen tett bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlat érvénytelen, ha tiltott.

Nem garantáljuk, hogy az Ön által vásárolt vagy megszerzett bármely termék, szolgáltatás, információ vagy más anyag minősége megfelel az Ön elvárásainak, vagy hogy a Szolgáltatásban felmerülő hibákat kijavítják.

6. SZAKASZ – A SZÁMLÁZÁS PONTOSSÁGA ÉS A SZÁMLAI INFORMÁCIÓK

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsuk a nálunk leadott megrendeléseket. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a vásárolt mennyiségeket személyenként, háztartásonként vagy megrendelésenként. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják az ugyanazon ügyfélszámlán vagy ugyanazon hitelkártyán, vagy ugyanazon hitelkártyán leadott megrendeléseket és / vagy ugyanazon számlázási és / vagy szállítási címet használó megrendeléseket. Abban az esetben, ha módosítunk egy megrendelést vagy lemondunk egy megrendelést, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendelés időpontjában megadott e-mail és / vagy számlázási cím / telefonszám felvételével. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy tiltsuk azokat a megrendeléseket, amelyeket egyedüli megítélésünk szerint kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adnak.

Ön vállalja, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és fiókadatokat közöl minden, a webhelyünkön végrehajtott vásárláshoz. Ön vállalja, hogy azonnal frissíti fiókját és egyéb adatait, beleértve az e-mail címét és a hitelkártya számát, valamint a lejárati dátumokat, hogy a tranzakciókat befejezhessük és szükség esetén felvegyük Önnel a kapcsolatot.

További részletekért kérjük, olvassa el a visszatérési irányelveinket.

7. SZAKASZ – OPCIONÁLIS ESZKÖZÖK

Hozzáférést nyújthatunk harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyek felett nem figyelünk, és nincs semmiféle vezérlésünk és bemenetünk.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan szavatosságot, kijelentést vagy körülményt, és mindenféle jóváhagyás nélkül hozzáférést biztosítunk az olyan eszközökhöz, „amilyenek” és „rendelkezésre állnak”. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az opcionális harmadik féltől származó eszközök használatából eredő vagy ahhoz kapcsolódóan.

A webhelyen kínált opcionális eszközök bármilyen felhasználása kizárólag saját felelősségére és belátása szerint történik, és meg kell győződnie arról, hogy ismeri és jóváhagyja azokat a feltételeket, amelyek mellett az eszközöket az érintett harmadik fél szolgáltatója biztosítja.

A jövőben új szolgáltatásokat és / vagy szolgáltatásokat is kínálhatunk a weboldalon keresztül (ideértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új funkciókra és / vagy szolgáltatásokra a jelen Szolgáltatási feltételek is vonatkoznak.

8. SZAKASZ – HARMADIK FELEK LINKEI

A Szolgáltatásunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik felektől származó anyagokat is tartalmazhatnak.

Az ezen a webhelyen található harmadik fél linkjei olyan harmadik fél webhelyeire irányíthatnak, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy pontosság vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk garanciát és nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik féltől származó anyagért vagy weboldalért, illetve harmadik fél bármilyen más anyagáért, termékéért vagy szolgáltatásáért.

Nem vagyunk felelősek semmilyen kárért vagy kárért, amely áruk, szolgáltatások, erőforrások, tartalom megvásárlásával vagy felhasználásával, vagy bármilyen más tranzakcióval kapcsolatos, bármely harmadik fél weboldalával kapcsolatban. Kérjük, mielőtt bármilyen tranzakcióba kezdene, gondosan olvassa el a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg róla, hogy megérti azokat. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, állításokat, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félnek kell címezni.

9. SZAKASZ – FELHASZNÁLÓI ÉSZREVÉTELEK, VISSZAJELZÉS ÉS EGYÉB BEADÁSOK

Ha kérésünkre bizonyos konkrét beadványokat (például versenypályázatokat) küld el, vagy kérésünk nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy más anyagokat küld online, e-mailben, postai úton vagy más módon (együttesen: “megjegyzések”), elfogadja, hogy bármikor, korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és más módon bármilyen médiumban felhasználhatjuk azokat a megjegyzéseket, amelyeket Ön nekünk továbbított. Nem vagyunk és nem leszünk kötelesek (1) bármilyen észrevételt bizalmasan fenntartani; (2) kártérítés fizetése az esetleges észrevételekért; vagy (3) válaszolni minden észrevételre.

Lehet, de nem kötelezzük el, figyelemmel kísérhetjük, szerkeszthetjük vagy eltávolíthatjuk azokat a tartalmakat, amelyeket saját belátásunk szerint jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, rágalmazónak, pornográfnak, obszcénnek vagy más módon kifogásolhatónak tartunk, vagy bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket sértik. .

Ön elfogadja, hogy megjegyzései nem sértik harmadik fél semmilyen jogát, beleértve a szerzői jogokat, a védjegyeket, a magánélet védelmét, a személyiséget vagy más személyes vagy tulajdonosi jogokat. Továbbá elfogadja, hogy megjegyzései nem tartalmaznak rágalmazó vagy más módon jogellenes, sértő vagy obszcén anyagot, vagy olyan számítógépes vírust vagy más rosszindulatú programot tartalmaznak, amely bármilyen módon befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely működését. Nem használhat hamis e-mail címet, nem tehet úgy, mintha valaki más lenne, és más módon félrevezetne minket vagy harmadik feleket a megjegyzések eredetét illetően. Kizárólag Ön felel minden észrevételért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett megjegyzésekért.

10. SZAKASZ – SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK

A személyes adatok webhelyen történő benyújtását az adatvédelmi irányelveink szabályozzák. Adatvédelmi irányelveink megtekintéséhez.

11. SZAKASZ – HIBÁK, PONTOSSÁGOK ÉS KIHAGYÁSOK

Előfordulhat, hogy webhelyünkön vagy a Szolgáltatásban olyan információk találhatók, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a termékleírásokhoz, az árakhoz, az akciókhoz, az ajánlatokhoz, a termék szállítási díjaihoz, a szállítási időkhöz és a rendelkezésre álláshoz kapcsolódhatnak. Fenntartjuk a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére, illetve a megrendelések törlésére, ha a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken található információk előzetes értesítés nélkül bármikor pontatlanok (beleértve a megrendelés benyújtását követően is). .

Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, beleértve korlátozás nélkül az árképzéssel kapcsolatos információkat is, kivéve, ha a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken alkalmazott meghatározott frissítési vagy frissítési dátumot nem szabad annak jelzésére használni, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található összes információt módosították vagy frissítették.

12. SZAKASZ – TILTOTT HASZNÁLATOK

Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb tilalmak mellett tilos a webhelyet vagy annak tartalmát használni: a) bármilyen jogellenes célból; b) arra kérni másokat, hogy hajtsanak végre bármilyen jogellenes cselekményt vagy vegyenek részt abban; (c) bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami szabályozás, szabály, törvény vagy helyi rendelet megsértése; (d) szellemi tulajdonjogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértése vagy megsértése; e) zaklatás, bántalmazás, sértés, ártalom, becsületsértés, rágalmazás, becsmérlés, megfélemlítés vagy megkülönböztetés nem, szexuális orientáció, vallás, etnikai hovatartozás, faj, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy bármilyen más típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amelyet bármilyen módon felhasználnak vagy felhasználhatnak, amely befolyásolja a Szolgáltatás, vagy bármely kapcsolódó webhely, más weboldal vagy Internet internet működését vagy működését; h) mások személyes adatainak összegyűjtése vagy nyomon követése; i. levélszemét, adathalász, gyógyszer, ürügy, pók, mászás vagy kaparás; j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más weboldal vagy az Internet biztonsági funkcióinak megzavarása vagy megkerülése. Fenntartjuk a jogot, hogy a tiltott felhasználások megsértése miatt megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát.

13. SZAKASZ – GARANCIÁK NYILATKOZATA; KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

Nem garantáljuk, nem képviseljük és nem garantáljuk, hogy szolgáltatásunk zavartalan, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz.

Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatával elérhető eredmények pontosak és megbízhatóak lesznek.

Ön elfogadja, hogy időről időre határozatlan időre megszüntethetjük a szolgáltatást, vagy bármikor felmondhatjuk a szolgáltatást, Önnek szóló értesítés nélkül.

Ön kifejezetten egyetért azzal, hogy a szolgáltatás használatát vagy képtelenségét kizárólag a saját felelősségére vállalja. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatás révén Önnek átadott összes terméket és szolgáltatást (kivéve, ha azt kifejezetten meghatároztuk) az Ön rendelkezésére bocsátjuk „amilyen” és „rendelkezésre álló” formában, bármilyen kifejezett, vagy bármilyen garancia vagy feltétel nélkül. hallgatólagos, beleértve az összes implicit garanciát vagy feltételt a forgalomképességről, az értékesíthető minőségről, a meghatározott célra való alkalmasságról, a tartósságról, a tulajdonjogról és a jogsértés tilalmáról.

Semmilyen esetben sem igazgatóink, tisztjeink, alkalmazottaink, leányvállalataink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokok, beszállítók, szolgáltatók vagy engedélyezők semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért vagy bármilyen közvetlen, közvetett, esetleges, büntető, különös vagy bármilyen következményes kár, beleértve korlátozás nélkül az elmaradt nyereséget, az elmaradt bevételeket, az elvesztett megtakarításokat, az adatok elvesztését, a pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló kárt, akár szerződésen alapul, akár jogellenesen (beleértve a gondatlanságot), akár szigorú felelősséggel, akár más módon a szolgáltatás vagy a szolgáltatás használatával beszerzett bármely termék használata, vagy bármilyen egyéb igény, amely bármilyen módon kapcsolódik a szolgáltatás vagy bármely termék használatához, ideértve, de nem kizárólag, a tartalom bármely hibáját vagy kihagyását, vagy bármilyen bármilyen veszteség vagy kár, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül kiküldött, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalom (vagy termék) használatából származik, még akkor is, ha lehetőségükről tájékoztatják őket. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem engedélyezik a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, ilyen államokban vagy joghatóságokban felelősségünk a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

14. SZAKASZ – KÁRTÉRÍTÉS

Ön vállalja, hogy kártalanít, megvéd és ártalmatlanná tesz minket, valamint leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, partnereinket, tisztjeinket, igazgatóinkat, ügynökeinket, vállalkozóinkat, engedélyeseinket, szolgáltatóikat, alvállalkozóinkat, beszállítóinkat, gyakornokokat és alkalmazottainkat, ártalmatlanok minden igénytől vagy követeléstől, beleértve az ésszerű ügyvédi díjak, amelyeket harmadik fél fizet a Szolgáltatási feltételek vagy az általuk hivatkozott dokumentumok megsértése, vagy bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése miatt.

15. SZAKASZ – SZABADSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak találják, ennek a rendelkezésnek azonban a hatályos jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben érvényesíthetőnek kell lennie, és a végrehajthatatlan részt elválasztottnak kell tekinteni a jelen Általános Szerződési Feltételektől. A kézbesítés során ez a megállapítás nem befolyásolja a többi fennálló rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét.

16. SZAKASZ – MEGSZŰNÉS

A felek a felmondás dátuma előtt felmerült kötelezettségei és felelősségei a megállapodás felmondásának minden célból fennmaradnak.

Jelen Szolgáltatási feltételek csak akkor érvényesek, ha Ön vagy mi felmondjuk őket. A Szolgáltatási feltételeket bármikor felmondhatja, értesítve minket arról, hogy többé nem kívánja használni Szolgáltatásainkat, vagy amikor felhagy a webhelyünk használatával.

Ha egyedüli megítélésünk szerint kudarcot vall, vagy gyanítjuk, hogy elmulasztotta betartani a jelen Szolgáltatási Feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, akkor ezt a megállapodást bármikor felmondás nélkül felmondhatjuk, és Ön továbbra is felelős minden esedékes összegért a felmondás dátumával együtt; és / vagy ennek megfelelően megtagadhatja az Ön hozzáférését a Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez).

17. SZAKASZ – EGYÉB MEGÁLLAPODÁS

A jelen Szolgáltatási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogtól vagy rendelkezéstől való lemondást.

A jelen Szolgáltatási Feltételek és az ezen a webhelyen közzétett, vagy a Szolgáltatással kapcsolatos irányelvek vagy működési szabályok a teljes megállapodást és egyetértést alkotják Ön és köztünk, és irányítják a Szolgáltatás használatát, felülírva minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, kommunikációt és javaslatot , akár szóban, akár írásban, Ön és köztünk (beleértve, de nem kizárólag, a Szolgáltatási Feltételek bármely korábbi verzióját).

A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezése során felmerülő kétértelműség nem értelmezhető a szerkesztő féllel szemben.

18. SZAKASZ – IRÁNYULÓ JOG

A jelen Általános Szerződési Feltételeket és minden külön megállapodást, amellyel a Szolgáltatásokat nyújtjuk Önnek, a kínai törvények szabályozzák és értelmezik.

19. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb verzióját.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, megváltoztassuk vagy kicseréljük a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részét azzal, hogy frissítéseket és módosításokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a weboldalunkat a változások tekintetében. A jelen Általános Szerződési Feltételekben bekövetkezett változások közzétételét követően a weboldalunk vagy a Szolgáltatás folyamatos használata vagy elérése a változások elfogadását jelenti.

20. SZAKASZ – KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdéseket küldje el nekünk a support@alphairesp.com címre.

Scroll to Top