BESTE commerciële keukenrookoplossing: elektrostatische stofvanger

1 Commercieel keukenrookprobleem

Het probleem van de luchtkwaliteit heeft wereldwijd tot grote bezorgdheid geleid. Mensen geven de schuld aan luchtvervuiling door uitlaatgassen van auto's, vrachtwagenrook, raffinaderijen en fabrieken. Rook uit commerciële keukens is echter een echte boosdoener van luchtvervuiling. Kookrook draagt ​​bij aan luchtvervuiling en gaat de perceptie van mensen ver te boven. Commerciële keukenrook bevat grote hoeveelheden olie en fijnstof. Hieronder vindt u enkele feiten over commerciële keukenuitlaatgassen:

  • Een middelgroot restaurant kan in een jaar meer dan 260 kg luchtverontreinigende stoffen lozen. Kun je je voorstellen dat 260 kg luchtverontreinigende stoffen in de lucht zweven? En er zijn talloze restaurants over de hele wereld.

  •  Uit een onderzoek van de Universiteit van Californië bleek dat commerciële vleeskuikens de luchtkwaliteit meer schaden dan 18-wielige transportvrachtwagens en fabrieksschoorstenen. Hoofdontwikkelingsingenieur voor het onderzoek, Bill Welch, zei: "Emissies van commerciële vleeskuikens zijn een zeer belangrijke ongecontroleerde bron van fijnstof... meer dan het dubbele van de bijdrage van alle zware dieseltrucks." 
  • Kookrook is de meest voor de hand liggende vervuiling van een commerciële keuken. Nu geeft iedereen om luchtkwaliteit en gezondheid. Rookvervuiling kan voor complimenten van buren zorgen.
  •  Commerciële keukenrookdeeltjes zijn tussen de 0.3 en 0.8 micron. Buitengewoon klein! De microscopisch kleine vetaërosolen die uit keukenafvoerlucht worden geproduceerd, kunnen drijven en neerslaan op en in nabijgelegen gebouwen en huizen stromen. Een studie van EPA USA toont aan dat de afvoerlucht van nabijgelegen restaurants de luchtvervuiling binnenshuis kan en zal doen toenemen. 
  • Ook kookrook draagt ​​op veel plaatsen bij aan smog.

Daarom worden er steeds meer commerciële keukenafvoerluchtfiltratiesystemen voor restaurants geïnstalleerd:

-om te voldoen aan de lokale regelgeving voor luchtvervuiling

-om klachten van buren te voorkomen

-voor luchtkwaliteit en milieu

-om vetophoping in luchtkanaal te verminderen

-om de afzuigventilator te beschermen tegen vet

2 Regelgeving rookemissie in commerciële keukens

CHINA: emissie moet minder zijn dan 2 mg/m3; Rookfiltratie-efficiëntie voor grote restaurants moet meer dan 85% zijn

SHANGHAI, CHINA: de efficiëntie van de rookfiltratie mag niet minder zijn dan 90%; emissie moet minder zijn dan 1 mg/m3.

SHENZHEN, CHINA: rookfiltratie-efficiëntie mag niet minder zijn dan 90%; emissie moet minder zijn dan 1 mg/m3

HONGKONG, CHINA: Rook en geur van het kookproces vallen onder de controle van de verordening inzake luchtverontreiniging. Eigenaars en exploitanten van restaurants worden verzocht maatregelen te nemen ter beheersing van de verontreiniging om de uitstoot van luchtverontreiniging tot een minimum te beperken. Als een emissie van een vervuilingsproces of -activiteit luchtvervuiling veroorzaakt, kan het EPD de betrokken eigenaar verplichten corrigerende maatregelen te nemen om de emissie te verminderen of te elimineren

3 Efficiënte oplossing voor het koken van rook in commerciële keukens

EPA China beveelt een elektrostatische stofvanger aan als oplossing voor rook in commerciële keukens.

EPD HK: Elektrostatische stofvanger is de meest efficiënte keukenrookoplossing (eenmalige toepassing).

EPA Australië: Elektrostatische stofvangers kunnen effectief zijn in het verwijderen van olieachtige aerosolen uit kookdampen.

Brandweer in NYC suggereert een elektrostatische stofvanger voor commerciële keuken uitlaat rook zuivering

4 Waarom wordt gekozen voor een elektrostatische stofvanger om rook uit commerciële keukens te verwijderen?

Electrostatic Precipitator is een apparaat dat in de lucht zwevende deeltjes kan verwijderen met een hoog rendement en een lage drukval. Het kan deeltjes met een grootte van 0.01 micron tot 100 micron filteren, dus veelgebruikte filterdeeltjes zoals stof, olienevel en kookdampen. Een typische toepassing is het zuiveren van kookdampen uit commerciële keukens van restaurants, delicatessenwinkels, bedrijfskantines, ziekenhuizen, scholen en sport- en amusementscomplexen. Elektrostatische stofvanger heeft veel voordelen bij de zuivering van commerciële keukenafvoerlucht. Typisch, als:

  • Zeer effectief bij vet- en rookfiltratie uit commerciële keukens
  • Zeer lage drukval bespaart energie
  • Een wasbaar filter bespaart kosten.
-bekijk onze elektrostatische stofvanger hieronder, superieure rookvervuiling in de keuken-

5 Werkingsprincipe van elektrostatische precipitator:

Wanneer keukenrook de elektrostatische stofvanger binnendringt, gaan de verontreinigende deeltjes door de ionisator en worden opgeladen. De geladen vet- en rookdeeltjes reizen door de evenwijdige platen van de collectorcel en komen vast te zitten. Dan krijg je schone lucht. Elektrostatische stofvanger wordt wereldwijd veel gebruikt als keukenrookoplossing.

6 Installatie elektrostatische stofvanger

Scroll naar boven