Gids voor beheersing van luchtverontreiniging door commerciële keukens

1) Wat is commerciële keukenafvoerlucht?

Commerciële keukenafvoerlucht

Volgens de definitie van relevante nationale normen (GB18483-2001) verwijst de afvoerlucht van commerciële keukens naar kookrook die bestaat uit de olie, organisch materiaal en de thermische ontledings- of pyrolyseproducten die vervluchtigen tijdens het koken en verwerken van voedsel.

2: Is "Keukenafvoerlucht" een "medeplichtige" aan de smog?

Het klinkt als een gedoe, maar in feite is de vervuiling die het met zich meebrengt ook niet te onderschatten. Als een van de directe emissiebronnen van PM2,5 bevat onbehandelde keukenafvoerlucht veel giftige en schadelijke stoffen, die niet alleen het normale leven van omwonenden binnendringen, maar ook ernstige vervuiling van de atmosfeer veroorzaken.

Keuken Rook naar Smog

3 Wat zijn de belangrijkste componenten van keukenafvoerlucht?

Bakolie bij een hoge temperatuur boven 220 °C zal een grote hoeveelheid vluchtige spijsolie-pyrolyseproducten en een deel van de vluchtige spijsolie zelf produceren. Het rookmengsel dat onder hoge temperatuur door eetbare olie wordt geproduceerd, wordt gezamenlijk bakoliedampen genoemd.

De samenstelling van oliedamp is voornamelijk vluchtige olie, organisch materiaal en de thermische ontledings- of kraakproducten. Eetbare oliën zijn onder te verdelen in plantaardige oliën en dierlijke oliën. Plantaardige oliën omvatten sojaolie, koolzaadolie en pindaolie. De belangrijkste componenten zijn onverzadigde vetzuren zoals oliezuur, linolzuur en linolzuur. Dierlijke oliën zoals reuzel bestaan voornamelijk uit verzadigde vetzuren. Het kookpunt van eetbare olie is niet hetzelfde. Het kookpunt van de hoofdingrediënten is ongeveer 300℃.

Keuken Rook Component

Bij traditionele Chinese kookmethodes zoals frituren, braden, pannen, frituren, enz., kan een groot aantal aldehyden met een korte keten, ketonen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen worden geproduceerd. Stoffen, deze stoffen worden met elkaar vermengd tot oliedamp. De samenstelling van oliedampcomponenten heeft het hoogste aldehydegehalte. Hoewel polycyclische aromatische koolwaterstoffen een laag gehalte hebben, worden ze de gevaarlijkste componenten in oliedampen vanwege hun reproductietoxiciteit, kankerverwekkendheid en mutageniteit.

4 Wat moet er gebeuren voor de afvoerlucht van commerciële keukens?

(1) Installatie en normaal gebruik van gekwalificeerde en op elkaar afgestemde zuiveringsinstallaties voor oliedampen kunnen de vervuiling van de uitlaatlucht in de keuken effectief verminderen. De horeca die oliedampen uitstoot dient oliedampzuiveringsinstallaties correct te installeren en in normaal gebruik te houden, zodat de oliedampen op peil blijven en vervuiling van de normale leefomgeving van omwonenden wordt voorkomen.

De ALPHAIR™ elektrostatische stofvanger in de keuken is speciaal ontworpen voor de beheersing van luchtverontreiniging door de afvoer van commerciële keukens.

  • ≥ 95% hoog rendement bij een lage, constante drukval
  • 100% naleving van de lokale luchtkwaliteitswetten en -voorschriften
  • Wasbaar corrosiebestendig A5052 aluminiumlegering filter, lange levensduur.
  • ASHRAE 52.1 en EN779 getest, CE-gecertificeerd, ISO9001.
  • Vertrouwd door LG, Microsoft, Hilton, enz.

(2) Reinig en onderhoud regelmatig en registreer op tijd

De geïnstalleerde oliedampzuiveringsinstallaties moeten regelmatig worden schoongemaakt en onderhouden, en de werking en het onderhoud van de oliedampzuiveringsinstallaties moeten op tijd worden geregistreerd door speciaal personeel.

Kleine Sacle-eenheid: moet ten minste elk seizoen worden schoongemaakt.

Middelgrote schaaleenheid: Moet minstens om de twee maanden worden schoongemaakt.

Grootschalige eenheid: Moet minstens elke maand worden schoongemaakt.

Tabel 1 Schaalverdeling Horeca Service Units (met Kachel)

Schaal Klein Medium Groot
Fornuizen AANTAL ≥1,<3 ≥3,<6 ≥6
De totale kracht van de kachelkop (10) 8 J/h) 1.67,<5.00 ≥5.00,<10 ≥10
Het totale geprojecteerde oppervlak van de afzuigkap (m) 2 ) ≥1.1,<3.3 ≥3.3,<6.6 ≥6.6

Tabel 2 Schaalverdeling Horeca Service Units (zonder Kachel)

Schaal Klein Medium Groot
Eetstoel (stoel) ≤40 >40, ≤75 >75, ≤150 >150, ≤200 >200, ≤250 >250
Aantal Referentie Kachels (Stuks) 1 2 3 4 5 ≥6
Voor een cateringservice-eenheid met meer dan 250 zitplaatsen wordt elke 50 extra zitplaatsen beschouwd als een toename van het aantal basiskachels

5 Wat gebeurt er als de voorzieningen voor de luchtafvoer van de keuken niet volgens de voorschriften worden geïnstalleerd en gebruikt?

NO1, de nationale norm van de Volksrepubliek China GB18483-2001 “Rookemissienorm voor de horeca” bepaalt: “Gastronomische eenheden die lampzwart uitstoten, moeten zuiveringsinstallaties voor lampzwart installeren en ervoor zorgen dat ze tijdens het gebruik naar behoren werken.

NO2, artikel 81 van de wet van de Volksrepubliek China inzake de preventie en bestrijding van luchtverontreiniging: exploitanten van cateringdiensten die oliedampen uitstoten, moeten installaties voor het zuiveren van oliedampen installeren en het normale gebruik ervan handhaven, of andere maatregelen voor het zuiveren van oliedampen nemen om te voldoen aan de emissienormen en het voorkomen van vervuiling door de normale leefomgeving van omwonenden

NUMMER 3. Artikel 118 van de wet van de Volksrepubliek China inzake de preventie en bestrijding van luchtverontreiniging: In strijd met de bepalingen van deze wet hebben exploitanten van cateringdiensten die oliedampen uitstoten geen installaties voor het zuiveren van oliedampen geïnstalleerd, de zuiveringsinstallaties voor gebruikte oliedampen abnormaal , of geen andere oliedampzuiveringsmaatregelen hebben genomen die de emissienormen overschrijden en roet lozen, zal de afdeling toezicht en beheer bepaald door de lokale volksregering op of boven het provinciaal niveau correcties bevelen en een boete opleggen van 5.000 CNY tot 50.000 CNY ; indien zij weigeren correcties aan te brengen, worden zij bevolen de werkzaamheden ter rectificatie op te schorten.

Scroll naar top