Środki ostrożności dotyczące instalowania kanałów odprowadzania dymu w kuchniach komercyjnych

Trzymaj się z dala od „smogu” w kuchni: środki ostrożności przy instalowaniu przewodów odprowadzania dymu w kuchniach komercyjnych

Środki ostrożności dotyczące instalowania kanałów odprowadzania dymu w kuchniach komercyjnych

Nierozsądne zaprojektowanie i montaż kanałów oddymiających w kuchni komercyjnej często skutkuje nierównomiernym odprowadzeniem z kuchni, co bezpośrednio wpływa na stosowanie oczyszczaczy oparów oleju. Problemy, które pojawiają się w procesie wentylacji kuchni komercyjnej, to z jednej strony niewystarczająca koordynacja między projektem procesu kuchennego a projektem wentylacji; z drugiej strony w projektowaniu kuchni brakuje doświadczenia, a projekt jest nierozsądny.

Dekorując kuchnię komercyjną, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie dotyczące wyciągu kuchennego i wentylacji.

  1. Powierzchnia wentylacji głównego przewodu oddymiającego jest niewystarczająca, a natężenie przepływu gazu zbyt duże. Zgodnie z doświadczeniem inżynierskim, prędkość wiatru w głównym kanale oddymiania nie może przekraczać 15 m/s, w przeciwnym razie może łatwo spowodować, że system oddymiania stanie się nierówny po pewnym okresie eksploatacji. W pracy oczyszczaczy spalin większość przypadków spowodowana jest niewystarczającą powierzchnią wentylacyjną kanałów spalinowych, a prędkość przepływu gazu w kanałach wynosi powyżej 15m/s.
  1. Ponieważ kanał oddymiający musi przechodzić przez belkę budynku, zmniejsza się pole przekroju wentylacyjnego kanału, a opór na przekroju wzrasta, co skutkuje nierównomiernym przepływem powietrza.
  1. Gdy kanał oddymiania przechodzi przez belki budynku lub omija inne kanały urządzeń, odcinek kanału oddymiania będzie niższy niż płaszczyzna całego kanału oddymiania. Po pewnym okresie użytkowania, ponieważ mieszanka olejowo-wodna gromadzi się w dolnej części przewodu wydechowego, wpłynie to bezpośrednio na gładkość spalin.
  1. Opary oleju kuchennego na różnych piętrach są odprowadzane przez ten sam kanał główny. Kuchnia na piętrze w pobliżu wylotu ma lepszy efekt oddymiania, natomiast kuchnia na parterze nie jest gładka.
Przewiń do góry