výkon elektrostatického odlučovača

6 hlavných dôvodov, prečo je výkon vášho elektrostatického zrážača taký zlý?

výkon elektrostatického odlučovača

1 „Prečo z nainštalovaného elektrostatického odlučovača stále vychádza dym?“

⇒ Možno ste si kúpili kvalitné výrobky. Za čo si zaplatíš, to aj dostaneš.

Radšej si vyberte známy elektrostatický odlučovač známej značky.

2 „V našom systéme odvodu vzduchu z kuchyne máme známy elektrostatický odlučovač, ale dym sa nedá dobre vyčistiť, prečo?“

⇒Môže sa vyskytnúť problém s inštaláciou.

Dobrý elektrostatický odlučovač musí tiež spolupracovať so štandardnou inštaláciou. Akonáhle sa počas procesu inštalácie vyskytne chyba, účinok čistenia dymu sa výrazne zníži. V tejto chvíli sa môžete poradiť s výrobcom elektrostatického odlučovača a overiť, či je vetracie potrubie nainštalované správne, alebo či nie je zariadenie poškodené počas procesu inštalácie.

3 „Prečo elektrostatický odlučovač fungoval dobre, keď som ho prvýkrát použil, ale jeho zhoršenie netrvalo dlho?“

⇒ Za ako dlho?

V závislosti od množstva olejových výparov je zvyčajne potrebné elektrostatický odlučovač vyčistiť a udržiavať po jednom až troch mesiacoch. Po vyčistení oleja a častíc nahromadených v ionizátore a kolektore môže elektrostatický odlučovač znovu získať svoju slávu.

4 „Prečo existuje pravidelné čistenie, ale účinnosť čistenia výparov elektrostatického odlučovača je stále veľmi zlá?“

⇒1 Možno ste si kúpili nekvalitný produkt.

2 Pri výbere a inštalácii elektrostatického odlučovača modelu sa môžu vyskytnúť chyby.

3 Počas čistenia nepoužívajte čistiaci prostriedok s vysokou koncentráciou, inak by došlo k silnej korózii filtračnej bunky.

5 „Prečo nie je účinnosť elektrostatických odlučovačov dobrá, aj keď používame veľké značky a pravidelne ich čistíme?“

⇒Problémom môže byť výber modelu. Nakúpte elektrostatický odlučovač podľa objemu vzduchu v systéme. Elektrostatický odlučovač s malým objemom vzduchu nebude schopný vyčistiť väčšie množstvo vzduchu z dymu; navyše, keď je zápach dymu príliš dráždivý, je potrebné na čistenie zápachu dymu použiť jednotku na reguláciu zápachu. Výpary a zvláštny zápach sú dve rôzne veci, zaobchádzajte s nimi prosím inak.

6 „Prečo moje elektrostatické odlučovače nie sú účinné?“

⇒Možno ste nepoužili ALPHAIR elektrostatický odlučovač .

Scroll to Top