Predpisy o zabránení znečisťovaniu ovzdušia

Predpisy o prevencii znečisťovania ovzdušia: Opatrenia na dohľad a správu nad inštaláciou, prevádzkou a údržbou zariadení na čistenie ropných pár v priemysle stravovacích služieb v zastavaných mestských častiach provincie Henan.

Predpisy o zabránení znečisťovaniu ovzdušia Zariadenia na čistenie dymu pre stravovacie služby v mestských zastavaných oblastiach v provincii Henan