Elektrostatický zberač hmly | CNC zberač olejovej hmly

ALPHAIR™ zberač elektrostatickej hmly extrahuje a odstraňuje dym a olejovú hmlu z priemyselného prostredia pri obrábaní kovov.

  • ≥ 99.7% vysoká účinnosť odstraňovania olejovej hmly.
  • 100% súlad s miestnymi predpismi a predpismi o kvalite ovzdušia
  • Umývateľný filter odolný voči korózii, dlhá životnosť.
  • Zbierajte cenné rezné oleje, mazivá, chladiace kvapaliny atď. na recykláciu. Ušetrite obrovské náklady.

Aplikácia elektrostatického zberača hmly:

  • Priemyselná kovoobrábacia hmla na odstraňovanie dymu a olejovej hmly
Prejdite na začiatok