Elektrostatický čistič vzduchu Zberač CNC olejovej hmly

Elektrostatický čistič vzduchu ALPHAIR ™ extrahuje a eliminuje dym a olejovú hmlu z priemyselného kovospracujúceho prostredia.

  • ≥ 99,7% vysoká účinnosť eliminácie olejovej hmly.
  • 100% súlad s miestnymi predpismi a predpismi o kvalite ovzdušia
  • Umývateľný filter odolný proti korózii, dlhá životnosť.
  • Zozbierajte cenné rezné oleje, mazivá, chladiace kvapaliny atď. Na recykláciu. Ušetrite obrovské náklady.

Aplikácia elektrostatického čističa vzduchu:

  • Eliminácia priemyselného kovového dymu a olejovej hmly
CNC Oil Mist Collector Structure
CNC Oil Mist Collector Structure
Scroll to Top