Priemyselný elektrostatický zrážač Zberač olejovej hmly

Priemyselný elektrostatický odlučovač ALPHAIR ™ môže filtrovať viac ako 95% dymu z výfuku a olejovej hmly z textilnej výrobnej linky, PVC kože a inej výrobnej linky z PVC. 

  • ≥ 95% vysoká účinnosť pri nízkom, konštantnom poklese tlaku
  • 100% súlad s miestnymi predpismi a predpismi o kvalite ovzdušia
  • Zozbierajte cenný olej na recykláciu. Premeňte znečistenie ovzdušia na svoj zisk.

Aplikácia priemyselného elektrostatického zrážača:

  • Odstránenie dymu z textilného stenteru
  • Likvidácia plynu z výroby PVC
Priemyselný elektrostatický zrážač pre textilný produkt
Nainštalovaný textilný produktový rad
Po vyčistení nie je viditeľný dym
Po vyčistení nie je viditeľný dym
Zberač priemyselnej olejovej hmly
Zberač priemyselnej olejovej hmly
Scroll to Top