Regler om förebyggande av luftföroreningar

Regler för förebyggande av luftföroreningar: Åtgärder för övervakning och administration av installation, drift och underhåll av oljeavloppsreningsanläggningar i restaurangbranschen i stadsbyggnader i Henanprovinsen

Regler om förebyggande av luftföroreningar Rökreningsanläggningar för cateringtjänster i tätbebyggda områden i Henan-provinsen