Elektrostatisk köksutfällare

Varför fungerar en elektrostatisk avskiljare inte bra?

Varför fungerar en elektrostatisk avskiljare inte bra? Detaljerade instruktioner