Försiktighetsåtgärder för installation av rökavgaskanaler i kommersiella kök

Håll dig borta från ”Smog” i köket: Försiktighetsåtgärder för installation av rökavgaskanaler i kommersiella kök

Försiktighetsåtgärder för installation av rökavgaskanaler i kommersiella kök

Den orimliga designen och installationen av rökavgaskanaler i kommersiellt kök resulterar ofta i ojämnt köksavgaser, vilket direkt påverkar användningen av oljedrivare. Problemen som uppstår i kommersiell köksventilation är å ena sidan otillräcklig samordning mellan köksprocessens design och ventilationsdesignen; å andra sidan saknar köksdesignen erfarenhet och designen är orimlig.

När du dekorerar ett kommersiellt kök måste du vara uppmärksam på följande frågor angående köksavgaser och ventilation.

  1. Ventilationsområdet i huvudrökavgasröret är otillräckligt och gasflödeshastigheten är för hög. Enligt ingenjörserfarenhet kan vindhastigheten i huvudrökavgaskanalen inte överstiga 15m / s, annars kommer det lätt att orsaka att rökavgassystemet blir ojämnt efter en period av drift. Vid drift av oljedammsugare orsakas de flesta fall av otillräcklig ventilationsyta hos avgaskanalerna, och gasens flödeshastighet i kanalerna är över 15 m / s.
  1. Eftersom rökavgaskanalen måste passera genom byggstrålen minskas kanalens ventilationstvärsnittsarea och motståndet på tvärsnittet ökar, vilket resulterar i ojämnt luftflöde.
  1. När rökavgaskanalen passerar genom byggbalkar eller undviker andra utrustningskanaler, kommer en del av rökavgaskanalen att vara lägre än planet för den totala rökavgaskanalen. Efter en tids användning, eftersom olja-vattenblandningen ackumuleras i avgasrörets nedre del, kommer det att påverka avgasens jämnhet direkt.
  1. Köksoljedampen på olika våningar släpps ut genom samma huvudkanal. Köket på golvet nära utloppet har en bättre rökavgaseffekt, medan köket på nedre våningen inte är slätt.
Scroll to Top