INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 29 maj 2021

Tack för att du valde att vara en del av vårt samhälle hos Lanying Environmental Technology Co., Ltd. (” Företag”,” vi ”,” oss ”,” vår ”). Vi åtar oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar kring detta sekretessmeddelande eller vår praxis när det gäller din personliga information, kontakta oss på support@alphairesp.com .

När du besöker vår webbplats www.alphairesp.com (”Webbplatsen”) och mer allmänt använder någon av våra tjänster (”Tjänsterna”, som inkluderar Webbplatsen), vi uppskattar att du litar på oss med din personliga information. Vi tar din integritet mycket seriöst. I detta sekretessmeddelande försöker vi på ett så tydligt sätt som möjligt förklara för dig vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte håller med, vänligen avbryt användningen av våra tjänster omedelbart.

Detta sekretessmeddelande gäller all information som samlas in genom våra tjänster (som, såsom beskrivs ovan, inkluderar vår webbplats), liksom alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Läs denna sekretesspolicy noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela din personliga information med oss.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. KOMMER DIN INFORMATION DELAS MED NÅGON?
 4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?
 5. ANVÄNDER VI GOOGLE-KARTOR?
 6. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTSWebbplatser?
 7. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?
 8. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 9. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDRE?
 10. VAD ÄR DINA PRIVATRÄTTIGHETER?
 11. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER SOM INTE SPÅR
 12. HAR KALIFORNIABOLAG SPECIFIKA PRIVATRÄTTIGHETER?
 13. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DENNA POLITIK?
 14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLITIK?
 15. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar ut till oss

Kortfattat: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss såsom namn, adress, kontaktinformation, lösenord och säkerhetsdata och betalningsinformation.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller till oss när du registrerar dig vid tjänsterna och uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när vi deltar i aktiviteter på tjänsterna eller på annat sätt kontaktar oss.

Den personliga informationen som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga informationen vi samlar in kan innehålla följande:

Allmänt tillgänglig personlig information. Vi samlar förnamn, flicknamn, efternamn och smeknamn; telefonnummer; mejladresser; företags e-post; företagets telefonnummer; och andra liknande uppgifter.

Personlig information som tillhandahålls av dig. Vi samlar in finansiell information (kreditkortsnummer, köphistorik, fakturor); och andra liknande uppgifter.

Referenser. Vi samlar in lösenord, tips om lösenord och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Online-identifierare. Vi samlar in verktyg och protokoll, såsom IP-adresser (Internet Protocol); cookie-identifierare, eller andra som de som används för analys och marknadsföring; och andra liknande uppgifter.

 1. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behandlar din information för ändamål baserat på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via våra tjänster för en mängd olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett avtal med dig, med ditt samtycke, och / eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder vi litar på bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

 • För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen.Om du väljer att länka ditt konto till oss till ett tredjepartskonto (t.ex. ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi informationen som du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av kontot och inloggningsprocessen för genomförandet av kontraktet .
 • För att skicka dig marknadsförings- och reklamkommunikation. Vi och / eller våra marknadsföringspartner från tredje part kan använda den personliga informationen du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan välja bort våra e-postmeddelanden när som helst (se ” VAD ÄR DINA PRIVATRÄTTIGHETER ” Nedan).
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, service- och nyhetsinformation och / eller information om ändringar av våra villkor och policyer.
 • Uppfyll och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att fullfölja och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten via tjänsterna.
 • Leverera riktad reklam till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och arbeta med tredje parter som gör det) skräddarsydda för dina intressen och / eller plats och för att mäta dess effektivitet.
 • Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av vårt arbete för att hålla våra tjänster säkra (till exempel för bedrägeriövervakning och förebyggande).
 • För att aktivera kommunikation mellan användare och användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare med varje användares samtycke.
 • För att upprätthålla våra villkor, villkor och policyer för affärssyfte, juridiska skäl och avtalsenliga.
 • Att svara på lagliga förfrågningar och förhindra skada. Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.
 • För att hantera användarkonton . Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i funktionsdugligt skick.
 • För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.
 1. KOMMER DIN INFORMATION DELAS MED NÅGON?

Kortfattat: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att ge dig tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan behandla eller dela data baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.
 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Uppförande av ett kontrakt: Där vi har ingått ett avtal med dig kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.
 • Lagliga skyldigheter:Vi kan avslöja din information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på en domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpningskrav).
 • Viktiga intressen: Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående potentiella brott mot vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter, eller som bevis i tvister där vi är inblandade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer från tredje part. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för våra räkning och kräver åtkomst till sådan information för att göra det arbetet. Exempel är: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på tjänsterna, vilket gör det möjligt för dem att samla in data om hur du interagerar med tjänsterna över tid. Denna information kan bland annat användas för att analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet. Om det inte beskrivs i denna policy delar vi inte, säljer, hyr eller handlar någon av dina uppgifter med tredje part för deras marknadsföringsändamål.
 • Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om all sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Tredjepartsannonsörer. Vi kan använda tredjepartsannonseringsföretag för att visa annonser när du besöker tjänsterna. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår Webbplats (er) och andra webbplatser som finns i webbkakor och annan spårningsteknik för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig.
 1. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

Kortfattat: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbfyrar och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies anges i vår cookiepolicy.

 1. ANVÄNDER VI GOOGLE-KARTOR?

Kortfattat: Nej

 1. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTSWebbplatser?

Kortfattat: Vi ansvarar inte för säkerheten för all information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men inte är anslutna till våra webbplatser.

Tjänsterna kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data som du tillhandahåller till tredje part. All information som samlas in av tredje part täcks inte av denna integritetspolicy. Vi ansvarar inte för innehåll eller sekretess- och säkerhetspraxis och policyer för tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från tjänsterna. Du bör granska policyn för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

 1. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy om inte annat krävs enligt lag.

Vi behåller bara din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra rättsliga krav). Inget syfte med denna policy kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än två år efter början av den inaktiva perioden för användarens konto.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera den, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i reservarkiv), kommer vi att lagra säkert din personliga information och isolera den från ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

 1. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kortfattat: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men kom också ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100% säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på din egen risk. Du bör bara komma åt tjänsterna i en säker miljö.

 1. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDRE?

Kortfattat: Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsför barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare för en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig beroende använder tjänsterna. Om vi får veta att personlig information från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt ta bort sådan information från våra register. Om du blir medveten om uppgifter vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på support@alphairesp.com.

 1. VAD ÄR DINA PRIVATRÄTTIGHETER?

Kortfattat: Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till support@alphairesp.com.

Kontoinformation

Om du någon gång vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

■ Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Viss information kan dock sparas i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, genomdriva våra användarvillkor och / eller följa lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera kakor som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort kakor och för att avvisa kakor. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. Att välja bort intressebaserad annonsering av annonsörer på vårt Tjänstebesök http://www.aboutads.info/choices/ .

Att välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring – men vi måste fortfarande skicka e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto. För att på annat sätt välja bort kan du:

■ Notera dina preferenser när du registrerar ett konto på webbplatsen.

■ Få åtkomst till dina kontoinställningar och uppdateringsinställningar.

■ Kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen.

 1. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER SOM INTE SPÅR

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en funktion som inte gör spår (”DNT”) eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte övervaka och samla in data om dina online-surfaktiviteter. Ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler har slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för online-spårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av denna sekretesspolicy.

 1. HAR KALIFORNIABOLAG SPECIFIKA PRIVATRÄTTIGHETER?

Kortfattat: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter när det gäller åtkomst till din personliga information.

California Civil Code avsnitt 1798.83, även känt som ”Shine The Light” -lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och få från oss, en gång om året och utan kostnad, information om kategorier av personlig information (om någon) vi utlämnas till tredje part för direkt marknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredje parter som vi delade personlig information med omedelbart före kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos tjänsterna, har du rätt att begära borttagning av oönskad information som du publicerar offentligt på tjänsterna. För att begära att sådana uppgifter tas bort, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att informationen kanske inte tas bort helt eller helt från våra system.

 1. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DENNA POLITIK?

Kortfattat: Ja, vi kommer att uppdatera denna policy efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterad ”Reviderat” datum och den uppdaterade versionen träder i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy kan vi meddela dig antingen genom att tydligt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska denna sekretesspolicy ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLITIK?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du mejla oss på support@alphairesp.com eller via post till eller per post till:

Lanying Environmental Technology Co., Ltd.

No.9, Shanghuanyuanzhou West Rd,

Shuanggang, Houjie,

Dongguan, Guangdong 523948

Kina

HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI FÅR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära åtkomst till den personliga informationen vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller ta bort din personliga information, vänligen skicka ett begäran genom att klicka här . Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.

Scroll to Top