POLICY

Senast uppdaterad 29 maj 2021

Tack för att du valde att vara en del av vårt community på Lanying Environmental Technology Co., Ltd. (“Företag","we","us","vår“). Vi åtar oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar kring detta sekretessmeddelande eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på support@alphairesp.com.

När du besöker vår hemsida www.alphairesp.com ("Webbplatsen") och mer allmänt använder någon av våra tjänster ("Tjänsterna", som inkluderar Webbplatsen), vi uppskattar att du litar på oss med din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I detta integritetsmeddelande försöker vi förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant, eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte accepterar, vänligen sluta använda våra tjänster omedelbart.

Detta integritetsmeddelande gäller all information som samlas in genom våra tjänster (som, enligt beskrivningen ovan, inkluderar vår webbplats), såväl som alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang. 

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela din personliga information med oss.  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 1. VAD information samlar vi in?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. Kommer din information att delas med någon?
 4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?
 5. ANVÄNDER VI GOOGLE MAPS?
 6. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS-WEBBPLATSER?
 7. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?
 8. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 9. Hämtar vi information från minderåriga?
 10. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?
 11. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER
 12. HAR KALIFORNIEN BOSTADAR SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER?
 13. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DENNA POLITIK?
 14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLITIKEN?
 15. VAD information samlar vi in? 

Personlig information som du avslöjar till oss

Kortfattat: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss såsom namn, adress, kontaktuppgifter, lösenord och säkerhetsdata samt betalningsinformation.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på Tjänsterna för att uttrycka ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på Tjänsterna eller på annat sätt kontaktar oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

Allmänt tillgänglig personlig information. Vi samlar in förnamn, flicknamn, efternamn och smeknamn; telefonnummer; mejladresser; företags e-post; företagstelefonnummer; och andra liknande uppgifter.

Personlig information tillhandahålls av dig. Vi samlar in finansiell information (kreditkortsnummer, köphistorik, fakturor); och andra liknande uppgifter.

Referenser. Vi samlar in lösenord, lösenordstips och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och åtkomst till konton.

All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, fullständig och korrekt och du måste meddela oss om ändringar av sådan personlig information.

Online-identifierare. Vi samlar in verktyg och protokoll, såsom IP (Internet Protocol)-adresser; cookie-identifierare eller andra som de som används för analys och marknadsföring; och andra liknande uppgifter.

 1. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION? 

Kortfattat:  Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via våra tjänster för olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål på grundval av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och / eller för att följa våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi litar på bredvid varje ändamål som listas nedan.

Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

 • För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen.Om du väljer att länka ditt konto hos oss till ett tredjepartskonto (som ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi informationen som du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta kontoskapandet och inloggningsprocessen för att fullgöra avtalet .
 • För att skicka marknadsförings- och kampanjkommunikationVi och / eller våra tredjeparts marknadsföringspartner kan använda den personliga informationen du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra e-postmeddelanden för marknadsföring (se "VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER" Nedan).
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, service- och ny funktionsinformation och / eller information om ändringar i våra villkor och policyer.
 • Uppfylla och hantera dina beställningar.Vi kan använda din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som gjorts genom tjänsterna.
 • Leverera riktad annonsering till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och arbeta med tredje parter som gör det) skräddarsydda efter dina intressen och / eller plats och för att mäta dess effektivitet.
 • Begär feedback.Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att skydda våra tjänster.Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar för att hålla våra tjänster säkra och säkra (till exempel för övervakning och förebyggande av bedrägerier).
 • För att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare.Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare med varje användares samtycke.
 • För att upprätthålla våra villkor och villkor för affärsändamål, juridiska skäl och kontraktsmässiga.
 • Att svara på lagliga förfrågningar och förebygga skada. Om vi ​​får en stämning eller annan juridisk begäran, kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.
 • För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i funktionsdugligt skick.
 • För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.
 1. Kommer din information att delas med någon? 

Kortfattat:  Vi delar bara information med ditt samtycke, för att följa lagar, förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser. 

Vi kan behandla eller dela data baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke:Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.
 • Legitima intressen:Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Utförande av ett kontrakt: Där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt avtal.
 • Lagliga skyldigheter:Vi kan lämna ut din information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på en domstol eller en stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Vitalintressen:Vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olaglig verksamhet eller som bevis i tvister där vi är involverade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer.Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för våra räkning och kräver åtkomst till sådan information för att göra det arbetet. Exempel är: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på tjänsterna, vilket gör det möjligt för dem att samla in data om hur du interagerar med tjänsterna över tid. Denna information kan bland annat användas för att analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida inte det beskrivs i denna policy delar vi inte, säljer, hyr eller handlar någon av dina uppgifter med tredje part för deras marknadsföringsändamål.
 • Affärsöverföringar.Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Annonsörer från tredje part.Vi kan använda tredjepartsreklamföretag för att visa annonser när du besöker tjänsterna. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår webbplats(er) och andra webbplatser som finns i webbkakor och andra spårningstekniker för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig.
 1. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER? 

Kortfattat:  Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som webbläsare och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår cookiepolicy.

 1. ANVÄNDER VI GOOGLE MAPS? 

Kortfattat:  Nej

 1. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS-WEBBPLATSER? 

Kortfattat:  Vi ansvarar inte för säkerheten för all information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men inte är anslutna till, våra webbplatser. 

Tjänsterna kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data du tillhandahåller till tredje part. All data som samlas in av tredje part omfattas inte av denna integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för innehållet eller integritets- och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från Tjänsterna. Du bör granska policyerna för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

 1. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION? 

Kortfattat:  Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy om inte annat krävs enligt lag. 

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra lagkrav). Inget syfte med denna policy kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än 2 år efter början av inaktiv period av användarens konto.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att bearbeta din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera den, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i säkerhetsarkiv), kommer vi säkert att lagra din personliga information och isolera den från all ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

 1. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?  

Kortfattat:  Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100% säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information är överföring av personlig information till och från våra tjänster på din egen risk. Du bör bara komma åt tjänsterna i en säker miljö.

 1. Hämtar vi information från minderåriga? 

Kortfattat:  Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsförs till barn under 18 års ålder.

Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig anhörig använder tjänsterna. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du blir medveten om någon data som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på support@alphairesp.com.

 1. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER? 

Kortfattat:  Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på support@alphairesp.com.

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

■ Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Viss information kan dock bevaras i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och / eller uppfylla lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. Besök för att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på våra tjänster http://www.aboutads.info/choices/.

Välj bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista med marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i de e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi måste fortfarande skicka dig servicrelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto. För att på annat sätt avvika kan du:

■ Notera dina preferenser när du registrerar ett konto på webbplatsen.

■ Få åtkomst till dina kontoinställningar och uppdateringsinställningar.

■ Kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som tillhandahålls.

 1. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER 

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer har en funktion som inte gör spår ("DNT") eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte ha data om dina webbaktivitetsövervakningar övervakade och samlade. Ingen enhetlig teknikstandard för att identifiera och implementera DNT-signaler har slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden, kommer vi att informera dig om den praxis i en reviderad version av denna sekretesspolicy.

 1. HAR KALIFORNIEN BOSTADAR SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER? 

Kortfattat:  Ja, om du är bosatt i Kalifornien får du specifika rättigheter beträffande tillgång till din personliga information. 

Avsnitt 1798.83 i Kalifornien Civil Code, även känd som "Shine The Light" -lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och få från oss, en gång per år och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) lämnas ut till tredje parter för direkt marknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredje parter som vi delade personlig information under det omedelbart föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, skicka din förfrågan skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos tjänsterna, har du rätt att begära borttagning av oönskade uppgifter som du publicerar offentligt på tjänsterna. För att begära borttagning av sådan information, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera den e-postadress som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från våra system.

 1. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DENNA POLITIK? 

Kortfattat:  Ja, vi kommer att uppdatera denna policy efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kan vi meddela dig antingen genom att tydligt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLITIKEN? 

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du maila oss på support@alphairesp.com eller per post till eller per post till:

Lanying Environmental Technology Co., Ltd.

No.9, Shanghuanyuanzhou West Rd,

Shuanggang, Houjie,

Dongguan, Guangdong 523948

Kina

Hur kan du granska, uppdatera eller ta bort de data som vi samlar in från dig?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära åtkomst till den personliga informationen vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller ta bort din personliga information, vänligen skicka ett begäran genom att klicka här. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.

 

Bläddra till början