Industriell elektrostatisk avskiljare | Oil Mist Collector

ALPHAIR ™ industriell elektrostatisk utfällare kan filtrera över 95% avgasrök och oljedimma från textilproduktionslinjen, PVC-läder och annan PVC-produktionslinje. 

  • ≥ 95% hög effektivitet vid ett lågt, konstant tryckfall
  • 100% överensstämmelse med lokala luftkvalitetskrav och regler
  • Samla in värdefull olja för återvinning. Förvandla luftföroreningar till din vinst.

Industriell elektrostatisk utfällningstillämpning:

  • Textil Stenter rökborttagning
  • Avfallshantering av PVC-produktion
Industrial Electrostatic Precipitator for Textile Productin Line
Installerad textilprodukt i linje
No Visible Smoke After Purification
Ingen synlig rök efter rening
Industrial Oil Mist Collector
Industrial Oil Mist Collector
Scroll to Top