Industriell elektrostatisk avskiljare | Oil Mist Collector

ALPHAIR ™ industriell elektrostatisk utfällare kan filtrera över 95% avgasrök och oljedimma från textilproduktionslinjen, PVC-läder och annan PVC-produktionslinje. 

  • ≥ 95% hög effektivitet vid ett lågt, konstant tryckfall
  • 100% överensstämmelse med lokala luftkvalitetskrav och regler
  • Samla in värdefull olja för återvinning. Förvandla luftföroreningar till din vinst.

Industriell elektrostatisk utfällningstillämpning:

  • Textil Stenter rökborttagning
  • Avfallshantering av PVC-produktion
Industrial Electrostatic Precipitator for Textile Productin Line
Installed Textile Productin Line
No Visible Smoke After Purification
No Visible Smoke After Purification
Industrial Oil Mist Collector
Industrial Oil Mist Collector
Scroll to Top