เครื่องเขียนกระดาษวัด Joss พร้อมตัวกรองควันตกตะกอนไฟฟ้าสถิต

เครื่องเขียนกระดาษธูปนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการเผากระดาษในวัด ลานหลุมฝังศพ

  • ≥ 95% ประสิทธิภาพการกำจัดควัน
  • เซลล์กรองตะกอนไฟฟ้าสถิตที่ล้างทำความสะอาดได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผ่นกรอง
  • ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติอัจฉริยะ

แอปพลิเคชั่น Joss Paper Burner:

  • เผากระดาษในวัดและสุสาน
  • ขจัดควันดำจากการเผากระดาษ
Scroll to Top