หน่วยควบคุมกลิ่นอากาศเสีย

แผ่นกรองถ่านกัมมันต์ UV+ ขจัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้หน่วยควบคุมกลิ่น:

  • การฟอกกลิ่นในอากาศในห้องครัวเชิงพาณิชย์
  • การควบคุมกลิ่นอากาศเสียอื่นๆ
ตัวกรองคาร์นอน
ตัวกรองคาร์นอน
แสงยูวี
แสงยูวี
Scroll to Top