ข้อควรระวังในการติดตั้งท่อดูดควันในห้องครัวเชิงพาณิชย์

เก็บให้ห่างจาก “หมอกควัน” ในห้องครัว: ข้อควรระวังในการติดตั้งท่อระบายควันในห้องครัวเชิงพาณิชย์

ข้อควรระวังในการติดตั้งท่อดูดควันในห้องครัวเชิงพาณิชย์

การออกแบบและติดตั้งท่อระบายควันที่ไม่เหมาะสมในห้องครัวเชิงพาณิชย์มักส่งผลให้ไอเสียในห้องครัวไม่ราบรื่น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้เครื่องกรองควันน้ำมัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการระบายอากาศในครัวเชิงพาณิชย์คือ การประสานงานไม่เพียงพอระหว่างการออกแบบกระบวนการในครัวกับการออกแบบการระบายอากาศ ในทางกลับกัน การออกแบบห้องครัวยังขาดประสบการณ์และการออกแบบที่ไม่สมเหตุสมผล

เมื่อตกแต่งห้องครัวเชิงพาณิชย์ คุณต้องใส่ใจกับประเด็นต่อไปนี้เกี่ยวกับการระบายอากาศและการระบายอากาศของห้องครัว

  1. พื้นที่ระบายอากาศของท่อไอเสียหลักไม่เพียงพอและอัตราการไหลของก๊าซสูงเกินไป จากประสบการณ์ทางวิศวกรรม ความเร็วลมในท่อระบายควันหลักต้องไม่เกิน 15 เมตร/วินาที มิฉะนั้น จะทำให้ระบบไอเสียควันไม่ราบรื่นหลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง ในการทำงานของเครื่องกรองไอน้ำมัน ส่วนใหญ่เกิดจากพื้นที่ระบายอากาศไม่เพียงพอของท่อร่วมไอเสีย และความเร็วการไหลของก๊าซในท่อจะสูงกว่า 15 เมตร/วินาที
  1. เนื่องจากท่อระบายควันต้องผ่านคานอาคาร พื้นที่หน้าตัดการระบายอากาศของท่อจะลดลง และความต้านทานบนหน้าตัดจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กระแสลมไหลเวียนได้ไม่ราบรื่น
  1. เมื่อท่อระบายควันผ่านคานอาคารหรือหลีกเลี่ยงท่ออุปกรณ์อื่นๆ ส่วนหนึ่งของท่อระบายควันจะต่ำกว่าระนาบของท่อระบายควันโดยรวม หลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง เนื่องจากส่วนผสมของน้ำมันและน้ำจะสะสมอยู่ที่ส่วนล่างของท่อร่วมไอเสีย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเรียบของไอเสีย
  1. ควันน้ำมันในครัวบนชั้นต่างๆ จะถูกระบายออกทางท่อหลักเดียวกัน ห้องครัวที่อยู่บนพื้นใกล้กับทางออกจะปล่อยควันออกมาได้ดีขึ้น ในขณะที่ห้องครัวที่อยู่ชั้นล่างไม่เรียบ
Scroll to Top