Hava Kirliliğini Önleme Yönetmelikleri

Hava Kirliliğini Önleme Yönetmelikleri: Henan Eyaleti Kentsel Yerleşim Alanlarında Yemek Hizmeti Sektöründe Yağ Dumanı Arıtma Tesislerinin Kurulumu, İşletilmesi ve Bakımının Denetlenmesi ve Yönetimine İlişkin Önlemler

Hava Kirliliğini Önleme Yönetmelikleri

1. Bölüm Genel

Madde 1 İl genelindeki şehirlerdeki yemek hizmeti birimlerinde yağ dumanı arıtma tesislerinin kurulumunu daha da standart hale getirmek ve kullanım ve bakım yönetimini güçlendirmek, yemek pişirme yağı dumanı arıtmasının etkisini kapsamlı bir şekilde iyileştirmek ve ilin atmosferik çevre iyileştirmesini teşvik etmeye devam etmek için Kalite, “Henan Eyaleti Hava Kirliliğini Önleme Yönetmelikleri” Yönetmelikleri ve Catering Hizmet Endüstrisinde Yağ Dumanı Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikler ve Henan Eyaleti’nin “Yemek Yemek Endüstrisinde Duman Kirleticileri için Emisyon Standartları” gibi teknik standartlar ile uyumludur. gerçek koşullara göre formüle edilmiştir.

makale 2 Bu Tedbirler, bu ilin idari bölgesinde yer alan kentsel yapılaşma alanlarındaki yemek hizmeti birimlerinin yağ dumanı arıtma tesislerinin kurulum, işletme ve bakım yönetimi faaliyetlerine uygulanır.

Madde 3 İlçe düzeyindeki veya üstündeki halk hükümeti, idari alanı içinde yemeklik yağ dumanı kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünden sorumlu olacaktır. Şehir yönetimi departmanı, şehrin yerleşim alanlarındaki kirliliğin önlenmesi ve pişirme dumanının kontrol edilmesinin denetiminden ve yönetiminden sorumludur. Diğer ilgili departmanlar, ilgili yasa, yönetmelik ve hükümet tarafından belirlenen görev dağılımına uygun olarak kendi görevleri kapsamında yemeklik yağ dumanı yönetimini uygular. İlçe halkının hükümeti, kentsel yerleşim alanı dışında yemek dumanı kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün denetiminden ve yönetiminden sorumludur.

Bölüm 2 Yağ Dumanı Arıtma Ekipmanlarının Seçimi

Madde 4 Catering yağı dumanı arıtma ekipmanı, dinamik fiziksel koruma, su püskürtmeli yıkama, elektrostatik çökeltici (plazma), fiziksel filtreleme (tel örgü, aktif karbon, çelik tel, vb.), fotokataliz, biyolojik arıtma ve sıvı köpük yıkama ve diğer çevre dostu kullanmalıdır. ve verimli teknolojiler Proses ekipmanının destekleyici yapısı ve pişirme dumanının emisyon limiti, Henan Eyaleti’nin “Yemek Yemek Endüstrisi için Duman Kirleticileri için Emisyon Standardı (DB 41/1604-2018)” ile uyumludur.

Madde 5 Catering yağı dumanı arıtma ekipmanı, ulusal çevresel ürün kalite sertifikasını (CCEP sertifikası) almalıdır.

Madde 6 Yemekhane yağı dumanı arıtma ekipmanı, belirgin bir konumda bir işaret ile işaretlenecek ve işaret aşağıdaki ana içerikleri belirtecektir:

(1) Ürün adı, özellikleri ve modeli;

(2) İşleme havası hacmi, arıtma verimliliği, ithal edilen en yüksek yağ dumanı konsantrasyonu, ekipman direnci;

(3) Üreticinin adı, adresi ve iletişim bilgileri;

(4) Ürünün üretim tarihi, hizmet ömrü ve ürün numarası.

Bölüm III Yağ Dumanı Arıtma Tesislerinin Kurulumu

Madde 7 Bir yemek servisi birimi tarafından yağ dumanı arıtma tesislerinin kurulumu, aşağıdaki teknik özellikleri ve gereksinimleri karşılamalıdır:

(1) İkram hizmet biriminde baca gazı üretmesi gereken mutfak ocağı, buhar kutusu, fırın (kutu) ve diğer işleme tesislerine gaz toplama davlumbazı; davlumbazın projeksiyon yüzeyi soba yüzeyinden daha büyük olmalıdır ve davlumbazın alt kenarı Yerden uygun yükseklik 1.8 1.9m’dir ve kapak yüzeyindeki rüzgar hızı 0,6’dan az olmamalıdır Hanım;

(2) Yağ dumanı arıtma ekipmanı için ayrılmış alanın net yüksekliği 1,5 m’den az olmamalı ve ekipmanın bakımı gereken tarafı ile bitişik ekipman, duvarlar, kolonlar ve tahta üstleri arasındaki mesafe olmalıdır. 0,45 m’den az olmamalıdır;

(3) Yağ dumanı arıtıcısının arıtma etkisi, Henan Eyaleti’nin “Yemek Yemek Endüstrisi için Yağ Dumanı Kirleticilerinin Emisyon Standardı (DB41/1604-2018)” ile ilgili gerekliliklere tam olarak uymalıdır. Duman egzoz gazı akış yönü işaretlenmelidir. Yağ dumanı temizleyici, egzoz fanından önce ve hava toplama başlığına mümkün olduğunca yakın kurulmalıdır;

(4) Arıtılmış yağ dumanı tahliye çıkışı ile çevredeki çevreye duyarlı hedefler arasındaki mesafe 20m’den az değildir;

(5) Yağ dumanı kirleticilerinin emisyonu, ana binanın dış duvarına yerleşik veya eklenmiş özel baca yoluyla tahliye edilecektir;

(6) Petrol dumanı egzoz yatay boru hattı bir eğime sahip olmalı, eğim yağ toplama, yağ tahliyesi veya yoğuşma drenajına doğru kaymalı ve döşeme levhasından uzaklık 0,10 m’den az olmamalıdır ve boru hattı sızıntı olmadan mühürlü;

(7) İzleme örnekleme deliği, 80 mm’den az olmayan bir iç çapa sahip yuvarlak veya karedir; izleme portu, izleme sırasında açık olan ve izleme tamamlandıktan sonra hava geçirmez olan hareketli bölmeler (boru tapaları veya kapakları) benimsemelidir;

(8) İkram hizmet biriminin yağ dumanı arıtma cihazının nominal hava hacmi, tasarlanan hava hacminden (soba sayısı x referans hava hacmi, tek bir sobanın referans hava hacmi 2000m3/h olarak hesaplanmıştır) az olamaz. ).

Madde 8 Yağ dumanının saflaştırılması, ayrılması ve toplanmasından kaynaklanan yağ ve atık su, ilgili yönetmeliklere uygun olarak arıtılacak ve ikincil kirliliğe neden olacak şekilde doğrudan deşarj edilmeyecektir.

Madde 9 Yağ dumanı temizleyici fan ile senkronize edilmeli, güç kontrol anahtarını paylaşmalı ve kaçak koruma cihazını benimsemelidir; kontrol anahtarı, kolay çalıştırma ve inceleme için uygun bir konuma monte edilmelidir.

Bölüm IV Yağ Dumanı Arıtma Tesislerinin Çalıştırılması ve Bakımı

Madde 10 Yemek servisi birimleri, yağ dumanı arıtma tesislerini düzenli olarak temizleyecek ve bakımını yapacaktır. Prensip olarak, yağ dumanı arıtma tesisleri ayda en az bir kez temizlenecek, bakımı yapılacak veya değiştirilecektir. Yağ dumanı arıtma tesislerinin kullanım talimatları, gereksinimlerine göre yapılacaktır.

Madde 11 Bir yemek servisi birimi, esas olarak aşağıdakileri kaydederek, yağ dumanı arıtma tesislerinin temizlik ve bakımının kaydını doğru bir şekilde tutacaktır:

(1) Ekipman temizliği: ekipman adı, temizleme süresi, temizleme yöntemi, temizlik fotoğrafları veya videoları ve temizlik personelinin imzası dahil;

(2) Ekipman bakımı: ekipman adı, bakım süresi, bakım yöntemi, parçaların değiştirme adı ve bakım personelinin imzası dahil;

(3) Ekipman güncellemesi: ekipman adı, güncelleme zamanı, ekipman teknolojisi, kullanım süresi, üretici ve kurulumcunun imzası dahil.

Madde 12 İkram hizmeti biriminin egzoz sistemi ve arıtma ekipmanlarının temizlik ve bakım kayıtları, ekipman ve aksesuarların satın alma faturaları ile temizlik ve bakımı yapmak üzere profesyonel birimlerin görevlendirilmesine ilişkin sözleşme ve faturalar referans için iyi durumda tutulmalıdır.

13. Madde Yemek servisi birimi, yağ dumanı arıtma tesislerinin normal çalışıp çalışmadığını ve ekipman borularının hava, duman ve yağ sızıntısının çevreyi kirletmesini önlemek için iyi kapatılıp kapatılmadığını düzenli olarak kontrol edecektir.

Bölüm V Yağ Dumanı Arıtma Tesislerinin Denetimi ve Yönetimi

Madde 14 Yeni inşa edilmiş, yeniden inşa edilmiş ve genişletilmiş yemek hizmeti projeleri için çevresel etki değerlendirme sistemi uygulanacak ve yağ dumanı arıtma tesislerinin kullanıma sunulmadan önce kabul edilmesi ve kalifiye edilmesi gerekmektedir.

Madde 15 Ulusal çevresel ürün kalite sertifikasını almamış ürünleri seçen ve standardı aşan yağ dumanı arıtma tesisleri kuran ve yağ dumanı kirleticilerini tahliye eden yemek servis birimlerine bir süre içinde düzeltme yapmaları emredilir.

Madde 16 Şehir, ilçe (ilçe) şehir yönetimi departmanı, yemek servisi birimlerinin, ekipman listesinin ve sorumlu kişinin dinamik yönetimi veritabanını oluşturacak ve geliştirecektir.

Madde 17 Şehir ve ilçe (ilçe) kentsel yönetim departmanları, yemek hizmeti birimlerinin denetimini, denetimini ve günlük denetimini güçlendirecektir.

(1) İl, ilçe (ilçe) il yönetim dairesi, kendi yetki alanlarındaki yemek hizmeti birimlerinin yemek dumanı arıtma tesislerinin işleyişine ilişkin teftiş ve günlük denetimler yapacak ve aylık rastgele denetim oranı %20’den az olmayacaktır. . Aynı zamanda muayene kayıt dosyaları oluşturulacak ve iyileştirilecektir.

(2) Henan Eyaletinin “Yemek Yemek Endüstrisinden Kaynaklanan Duman Kirleticileri için Emisyon Standartları (DB41/1604-2018)” hükümlerini karşılamayan yemek hizmeti birimleri, yasa ve yönetmeliklere göre cezalandırılır.

(3) Denetime tabi tutulan yemek hizmeti birimi, durumu gerçeğe uygun olarak bildirmek, gerekli onay, yönetim, bakım ve onarım hesaplarını vb. sağlamak, kanuna uygun olarak yürütülen denetim ve denetim çalışmalarını aksatmamak veya engellememek zorundadır.

Madde 18 Şehir, ilçe (bölge) şehir yönetimi departmanı, yemek servisi biriminin yağ dumanı emisyonu ve ekipman çalışmasının gerçek zamanlı izlenmesini güçlendirmek için bir yemek servisi endüstrisi petrol dumanı emisyonu izleme bilgi sistemi platformu kuracaktır.

Madde 19 Büyük ölçekli yemek servisi birimleri, yağ dumanı arıtma tesisleri için çevrimiçi izleme cihazları kuracak ve şehir yönetim departmanının yemek servisi endüstrisi petrol dumanı emisyonu izleme bilgi sistemi platformu ile ağ kuracak; çevreye duyarlı alanlarda bulunan küçük ve orta ölçekli yemek servis birimleri, belirli bir süre içinde otomatik izleme cihazı kuracaktır.

Bölüm VI Ek Hükümler

Madde 20 Bu Tedbirlerdeki aşağıdaki terimlerin anlamı:

(1) İkram hizmeti endüstrisi, tüketicilere anında üretim ve işleme, ticari satış ve hizmet işçiliği yoluyla yiyecek, tüketim yerleri ve tesisler sağlayan hizmetleri ifade eder.

(2) İkram servis birimleri, catering endüstrisinin işleyişiyle uğraşan birimler, ana tipler restoranlar (restoranlar, restoranlar, oteller, restoranlar vb. dahil), fast food restoranları, snack barlar, içecek dükkanları, kantinler, merkezi mutfakları içerir. , ve grup yemek dağıtım birimleri.

(3) Çevreye duyarlı hedefler, yani çevresel değişikliklere kolayca tepki veren nesneler, ana işlevleri konut, tıbbi tedavi, kültür, eğitim, bilimsel araştırma ve idari ofis olan yerleri ifade eder.

(4) Büyük, orta ve küçük yemek servis birimleri, sobanın toplam ısıtma gücüne veya davlumbazın öngörülen toplam alanına göre dönüştürülen referans soba sayısına göre sınıflandırılır. Her bir referans soba kafasına karşılık gelen ısıtma gücü 1,67×108 J/h’dir; davlumbaz soba yüzeyinin ilgili projeksiyon alanı 1,1 m2’dir. Sobalı yemek servis birimlerinin ölçek bölme parametreleri için Tablo 1’e bakınız. Sobanın toplam ısıtma gücü ve davlumbazın soba yüzeyinin öngörülen alanı mevcut olmadığında, referans soba sayısı işyerindeki yemekhane sayısına göre dönüştürülecektir. Soba ikram hizmeti birimi boyutu bölümü referansı yok. Rakamlar Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1 İkram Servis Birimlerinin Ölçekli Dağılımı (Sobalı)

ölçek Küçük Orta Büyük
sobalar ADET ≥1,<3 ≥3,<6 ≥6
Soba Başlığının Toplam Gücü(10 8 J/s) 1.67,<5.00 ≥5.00,<10 ≥10
Egzoz Davlumbazının Öngörülen Toplam Alanı(m 2 ≥1.1,<3.3 ≥3.3,<6.6 ≥6.6

Tablo 2 İkram Servis Birimlerinin Ölçekli Dağılımı (Sobasız)

ölçek Küçük Orta Büyük
Yemek Koltuğu (Koltuğu) ≤40 >40, ≤75 >75, ≤150 >150, ≤200 >200, ≤250 >250
Referans Soba Sayısı (Adet) 1 2 3 4 5 ≥6
250’den fazla oturma yeri olan bir yemek servis birimi için, ilave her 50 koltuk, baz soba sayısında bir artış olarak kabul edilir.

Madde 21 Bu önlemlerin yorumlanmasından Henan İl İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Departmanı sorumludur.

Madde 22 Bu Tedbirler 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Scroll to Top