Elektrostatisk luftrenare | CNC Oil Mist Collector

ALPHAIR ™ elektrostatisk luftrenare extraherar och eliminerar rök- och oljedimma från den industriella metallbearbetningsmiljön.

  • ≥ 99,7% hög eliminationseffektivitet med oljedimma.
  • 100% överensstämmelse med lokala luftkvalitetskrav och regler
  • Tvättbart korrosionsbeständigt filter, lång livslängd.
  • Samla in värdefulla skäroljor, smörjmedel, kylmedel etc. för återvinning. Spara stora kostnader.

Användning av elektrostatisk luftrenare:

  • Industriell metallbearbetning rök och oljedimma eliminering
CNC Oil Mist Collector Structure
CNC Oil Mist Collector Structure
Scroll to Top