ระเบียบการป้องกันมลพิษทางอากาศ

ข้อบังคับการป้องกันมลพิษทางอากาศ: มาตรการควบคุมดูแลและบริหารจัดการการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการฟอกไอน้ำมันในอุตสาหกรรมบริการจัดเลี้ยงในพื้นที่เขตเมืองของมณฑลเหอหนาน

ระเบียบการป้องกันมลพิษทางอากาศ | โรงฟอกฟูมสำหรับบริการจัดเลี้ยงในพื้นที่สร้างเมืองในมณฑลเหอหนาน