رسوب دهنده الکترواستاتیک 10 ساله هنوز به خوبی کار می کند! کیفیت برتر!

رسوب‌دهنده الکترواستاتیک ما در هتل رگال پالاس، یک هتل 5 ستاره، برای فیلتر کردن دود آشپزخانه رستوران به مدت 10 سال نصب شده است. این سیستم پس از 10 سال هنوز به خوبی کار می کند. با گذشت زمان ثابت شده است که رسوب دهنده الکترواستاتیک ما با کیفیت برتر است.

6 دلیل اصلی که چرا عملکرد رسوب دهنده الکترواستاتیک شما بسیار بد است؟

مشکلات و راه حل های عملکرد رسوب دهنده الکترواستاتیک

از "دود" در آشپزخانه دوری کنید: اقدامات احتیاطی برای نصب کانال های خروج دود در آشپزخانه های تجاری

اقدامات احتیاطی برای نصب کانال های خروج دود در آشپزخانه های تجاری

آیا این الزامات برای سیستم اگزوز آشپزخانه تجاری را می دانید؟

الزامات سیستم اگزوز آشپزخانه تجاری

رفته به بالا